Special Collection on p53 Part 2


PDF

iBooks, GooglePlay Books and Kindle Fire eReaders are the best way to view Epub formats

Table of Contents
Luca Falzone, Letizia Scola, Antonino Zanghì, Antonio Biondi, Antonio Di Cataldo, Massimo Libra, Saverio Candido,
https://doi.org/10.18632/aging.101444 pp 1000—1014
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ning Kon, Wei Gu,
https://doi.org/10.18632/aging.101479 pp 1184—1185
PDF How to Cite
Artem Smirnov, Angela Cappello, Anna Maria Lena, Lucia Anemona, Alessandro Mauriello, Nicola Di Daniele, Margherita Annicchiarico-Petruzzelli, Gerry Melino, Eleonora Candi,
https://doi.org/10.18632/aging.101639 pp 3308—3326
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Piervito Lopriore, Nazzareno Capitanio, Emanuele Panatta, Nicola Di Daniele, Alessandra Gambacurta, Gerry Melino, Ivano Amelio,
https://doi.org/10.18632/aging.101669 pp 3745—3760
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Valentina Frezza, Claudia Fierro, Elena Gatti, Angelo Peschiaroli, Anna Maria Lena, Margherita Annicchiarico Petruzzelli, Eleonora Candi, Lucia Anemona, Alessandro Mauriello, Pier Giuseppe Pelicci, Gerry Melino, Francesca Bernassola,
https://doi.org/10.18632/aging.101725 pp 4224—4240
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zsofia Turi, Matthew Lacey, Martin Mistrik, Pavel Moudry,
https://doi.org/10.18632/aging.101922 pp 2512—2540
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yang Liu, Chunyan Yang, Yong Zhao, Qiang Chi, Zhen Wang, Boshi Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.102575 pp 12328—12344
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shaw M. Akula, Peter P. Ruvolo, James A. McCubrey,
https://doi.org/10.18632/aging.102776 pp 2777—2797
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qiuhua Lai, Qingyuan Li, Chengcheng He, Yuxin Fang, Simin Lin, Jianqun Cai, Jian Ding, Qian Zhong, Yue Zhang, Changjie Wu, Xinke Wang, Juan He, Yongfeng Liu, Qun Yan, Aimin Li, Side Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.103648 pp 16270—16293
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tingting Zheng, Keke Chen, Xue Zhang, Huanhuan Feng, Yu Shi, Li Liu, Jun Zhang, Yun Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.103915 pp 18649—18659
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Divya Venkatesh, Brent R. Stockwell, Carol Prives,
https://doi.org/10.18632/aging.103961 pp 17800—17814
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Minghui Zhao, Yiwei Wang, Yucui Zhao, Sijia He, Ruyi Zhao, Yanwei Song, Jin Cheng, Yanping Gong, Jianzhu Xie, Yulan Wang, Binjie Hu, Ling Tian, Qian Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.103984 pp 21758—21776
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jianhao Xu, Liwei Ni, Fenglun Zhao, Xiaoxiao Dai, Jialong Tao, Jia Pan, Aiming Shi, Zhu Shen, Cunjin Su, Yusong Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.202521 pp 5986—6009
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wang Shaosheng, Wang Shaochuang, Fan Lichun, Xie Na, Zhao Xiaohong,
https://doi.org/10.18632/aging.202880 pp 11822—11832
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chuan-Wen Fan, Ran Lu, Chao Fang, Xue-Li Zhang, Zhao-Ying Lv, Yuan Li, Hong Zhang, Zong-Guang Zhou, Xian-Ming Mo, Xiao-Feng Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.202914 pp 12067—12085
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
José Alberto López-Domínguez, Sandra Rodríguez-López, Ulises Ahumada-Castro, Pierre-Yves Desprez, Maria Konovalenko, Remi-Martin Laberge, César Cárdenas, José Manuel Villalba, Judith Campisi,
https://doi.org/10.18632/aging.203110 pp 13380—13392
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiangying Luo, Jianwei Ge, Tao Chen, Jinfang Liu, Ziyuan Liu, Changlong Bi, Song Lan,
https://doi.org/10.18632/aging.203436 pp 22109—22119
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tharcisio Citrangulo Tortelli Jr, Rodrigo Esaki Tamura, Mara de Souza Junqueira, Janio da Silva Mororó, Silvina Odete Bustos, Renato Jose Mendonça Natalino, Shonagh Russell, Laurent Désaubry, Bryan Eric Strauss, Roger Chammas,
https://doi.org/10.18632/aging.203528 pp 21914—21940
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Charlotte Van Der Stukken, Tim S. Nawrot, Rossella Alfano, Congrong Wang, Sabine A.S. Langie, Michelle Plusquin, Bram G. Janssen, Dries S. Martens,
https://doi.org/10.18632/aging.203897 pp 1627—1650
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jia-Zheng Cao, Gao-Sheng Yao, Fei Liu, Yi-Ming Tang, Peng-Ju Li, Zi-Hao Feng, Jun-Hang Luo, Jin-Huan Wei,
https://doi.org/10.18632/aging.203980 pp 2868—2879
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
James A. McCubrey, Akshaya K. Meher, Shaw M. Akula, Stephen L. Abrams, Linda S. Steelman, Michelle M. LaHair, Richard A. Franklin, Alberto M. Martelli, Stefano Ratti, Lucio Cocco, Fulvio Barbaro, Przemysław Duda, Agnieszka Gizak,
https://doi.org/10.18632/aging.204038 pp 3365—3386
View Abstract PDF Full-Text How to Cite