Volume 11, Issue 2

31 January, 2019
pp 285—836

About the Cover

The cover features Figure 1 "Flowchart for developing DNAm GrimAge" from Lu et al.

Request Issue Reprint
Table of Contents

Editorials

Ines Colmegna, Ursula Stochaj,
https://doi.org/10.18632/aging.101735 pp 285—286
PDF How to Cite Request Reprint
Felice Gragnano, Negar Manavifar, Marco Valgimigli,
https://doi.org/10.18632/aging.101745 pp 287—288
PDF How to Cite Request Reprint
Feilong Deng, Ying Li, Jiangchao Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.101771 pp 289—290
PDF How to Cite Request Reprint
Barbara Garmy-Susini,
https://doi.org/10.18632/aging.101772 pp 291—292
PDF How to Cite Request Reprint
Mudit Mishra, Ilayaraja Muthuramu, Bart De Geest,
https://doi.org/10.18632/aging.101775 pp 293—294
PDF How to Cite Request Reprint
Edimar Alcides Bocchi, Mônica Samuel Avila, Silvia Moreira Ayub-Ferreira,
https://doi.org/10.18632/aging.101776 pp 295—296
PDF How to Cite Request Reprint
Tracy Butler, Richard Bowen, Craig S. Atwood,
https://doi.org/10.18632/aging.101777 pp 297—298
PDF How to Cite Request Reprint
Elizabeth Le Master, Irena Levitan,
https://doi.org/10.18632/aging.101778 pp 299—300
PDF How to Cite Request Reprint
Diana Luz Juarez-Flores, Ingrid Gonzalez-Casacuberta, Gloria Garrabou,
https://doi.org/10.18632/aging.101779 pp 301—302
PDF How to Cite Request Reprint

Research Papers

Ake T. Lu, Austin Quach, James G. Wilson, Alex P. Reiner, Abraham Aviv, Kenneth Raj, Lifang Hou, Andrea A. Baccarelli, Yun Li, James D. Stewart, Eric A. Whitsel, Themistocles L. Assimes, Luigi Ferrucci, Steve Horvath,
https://doi.org/10.18632/aging.101684 pp 303—327
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Fengyan Jin, Xiangyu Zheng, Yanping Yang, Gang Yao, Long Ye, Thorsten R. Doeppner, Dirk M. Hermann, Haifeng Wang, Yun Dai,
https://doi.org/10.18632/aging.101726 pp 328—349
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jiafa He, Li Deng, Heping Liu, Taiying Chen, Shengying Chen, Shangzhou Xia, Yubin Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.101737 pp 350—370
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Lize Hermans, Celine Maes, Lisa Pauwels, Koen Cuypers, Kirstin-Friederike Heise, Stephan P. Swinnen, Inge Leunissen,
https://doi.org/10.18632/aging.101741 pp 371—385
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Ravirajsinh N. Jadeja, Malita A. Jones, Ollya Fromal, Folami L. Powell, Sandeep Khurana, Nagendra Singh, Pamela M. Martin,
https://doi.org/10.18632/aging.101743 pp 386—400
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Kazunori Sasaki, Julie Davies, Noelia Geribaldi Doldán, Sayo Arao, Farhana Ferdousi, Francis G. Szele, Hiroko Isoda,
https://doi.org/10.18632/aging.101748 pp 401—422
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yan Lin, Rong Liang, Yufen Qiu, Yufeng Lv, Jinyan Zhang, Gang Qin, Chunling Yuan, Zhihui Liu, Yongqiang Li, Donghua Zou, Yingwei Mao,
https://doi.org/10.18632/aging.101749 pp 423—447
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Chenyang Duan, Zhezhe Cao, Fuqin Tang, Zhao Jian, Chunshui Liang, Hong Liu, Yingbin Xiao, Liangming Liu, Ruiyan Ma,
https://doi.org/10.18632/aging.101751 pp 448—466
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Runchen Miao, Cuiyun Ge, Xing Zhang, Yang He, Xiaohua Ma, Xiaohong Xiang, Jingxian Gu, Yunong Fu, Kai Qu, Chang Liu, Qifei Wu, Ting Lin,
https://doi.org/10.18632/aging.101752 pp 467—479
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Peng Lin, Yi-nan Guo, Lin Shi, Xiao-jiao Li, Hong Yang, Yun He, Qing Li, Yi-wu Dang, Kang-lai Wei, Gang Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.101754 pp 480—500
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yi-Qun Jia, Bo Yang, Li-Ling Wen, Wen-Xin Mu, Zhi Wang, Bin Cheng,
https://doi.org/10.18632/aging.101756 pp 501—522
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xiao Lin, Jun-Kun Zhan, Jia-Yu Zhong, Yan-Jiao Wang, Yi Wang, Shuang Li, Jie-Yu He, Pan Tan, Yi-Yin Chen, Xue-Bin Liu, Xing-Jun Cui, You-Shuo Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.101758 pp 523—535
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Zhihua Zhang, Xiaojian Wang, Di Zhang, Yueze Liu, Lin Li,
https://doi.org/10.18632/aging.101759 pp 536—548
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yuanyuan Su, Chenzhong Xu, Zhaomeng Sun, Yao Liang, Guodong Li, Tanjun Tong, Jun Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.101760 pp 549—572
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Zhirui Fan, Lifeng Li, Xiaoli Li, Meng Zhang, Mengmeng Dou, Jing Zhao, Jing Cao, Xiaoming Deng, Mingzhi Zhang, Huixiang Li, Zhenhe Suo,
https://doi.org/10.18632/aging.101761 pp 573—589
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xing-hua Pan, Yu-hao Chen, Yu-kun Yang, Xue-juan Zhang, Qing-keng Lin, Zi-an Li, Xue-min Cai, Rong-qing Pang, Xiang-qing Zhu, Guang-ping Ruan,
https://doi.org/10.18632/aging.101762 pp 590—614
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Wen Xiao, Xuegang Wang, Tao Wang, Jinchun Xing,
https://doi.org/10.18632/aging.101763 pp 615—633
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Da Zhou, Jiayue Ding, Jingyuan Ya, Liqun Pan, Chaobo Bai, Jingwei Guan, Zhongao Wang, Kexin Jin, Qi Yang, Xunming Ji, Ran Meng,
https://doi.org/10.18632/aging.101764 pp 634—648
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jianguo Lai, Hongli Wang, Zihao Pan, Fengxi Su,
https://doi.org/10.18632/aging.101767 pp 649—662
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yuji Shimizu, Hirotomo Yamanashi, Yuko Noguchi, Jun Koyamatsu, Mako Nagayoshi, Kairi Kiyoura, Shoichi Fukui, Mami Tamai, Shin-Ya Kawashiri, Kazuhiko Arima, Takahiro Maeda,
https://doi.org/10.18632/aging.101768 pp 663—672
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xing Liu, Yiming Li, Shaowu Li, Xing Fan, Zhiyan Sun, Zhengyi Yang, Kai Wang, Zhong Zhang, Tao Jiang, Yong Liu, Lei Wang, Yinyan Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.101769 pp 673—696
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Congde Chen, Suichun Wu, Zipu Hong, Xiaoming Chen, Xiaoou Shan, Shane Fischbach, Xiangwei Xiao,
https://doi.org/10.18632/aging.101770 pp 697—706
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yuichi Niikura, Takashi Ishii, Jurika Murakami, Tomoya Narita, Yoko Fujita, Hiroaki Negishi, Yuji Taketani, Naomi Yamashita,
https://doi.org/10.18632/aging.101773 pp 707—723
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Bojana Müller-Durovic, Jasmin Grählert, Oliver P. Devine, Arne N. Akbar, Christoph Hess,
https://doi.org/10.18632/aging.101774 pp 724—740
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Juanhong Liu, Yuanlong Ge, Shu Wu, Delin Ma, Weijie Xu, Ye Zhang, Yan Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.101781 pp 741—755
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Li-Han Chen, Shih-Yi Huang, Kuo-Chin Huang, Chih-Chieh Hsu, Kuen-Cheh Yang, Lin-Ai Li, Ching-Hung Chan, Hui-Yu Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.101782 pp 756—770
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Wen Li, Yonghan He, Rongping Zhang, Guangrong Zheng, Daohong Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.101787 pp 771—782
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint

Book Review

Iver Mysterud,
https://doi.org/10.18632/aging.101801 pp 783—786
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint

Reviews

Diego Iacono, Gloria C. Feltis,
https://doi.org/10.18632/aging.101757 pp 787—816
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jinjin Zhang, Qian Chen, Dingfu Du, Tong Wu, Jingyi Wen, Meng Wu, Yan Zhang, Wei Yan, Su Zhou, Yan Li, Yan Jin, Aiyue Luo, Shixuan Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.101784 pp 817—832
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint

Letter to the Editor

Simone Ecker, Stephan Beck,
https://doi.org/10.18632/aging.101712 pp 833—835
PDF Full-Text How to Cite Request Reprint

Correction

Ying Wang, Pei Yin, Yi-Huan Chen, Yun-Sheng Yu, Wen-Xue Ye, Hao-Yue Huang, Zhen-Chun Ji, Zhen-Ya Shen,
https://doi.org/10.18632/aging.101812 pp 836
PDF Full-Text How to Cite Request Reprint