Volume 14, Issue 20

31 October, 2022
pp 8140—8581

About the Cover

The cover features Figure 4 "Effects of SFRP4 knockdown on the skin of aging mice" from Takaya et al.


Table of Contents

Research Perspectives

Mikhail V. Blagosklonny,
https://doi.org/10.18632/aging.204354 pp 8140—8149
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Stanley R. Primmer, Chen-Yu Liao, Oona M.P. Kummert, Brian K. Kennedy,
https://doi.org/10.18632/aging.204342 pp 8150—8166
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Research Papers

Kento Takaya, Toru Asou, Kazuo Kishi,
https://doi.org/10.18632/aging.204273 pp 8167—8178
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lars Erichsen, James Adjaye,
https://doi.org/10.18632/aging.204300 pp 8179—8204
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Liana V. Basova, Nikki Bortell, Bruno Conti, Howard S. Fox, Richard Milner, Maria Cecilia Garibaldi Marcondes,
https://doi.org/10.18632/aging.204329 pp 8205—8220
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Paul Dent, Laurence Booth, Jane L. Roberts, Andrew Poklepovic, Jennifer Martinez, Derek Cridebring, Eric M. Reiman,
https://doi.org/10.18632/aging.204337 pp 8221—8242
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ying-Hao Han, Xin-Mei He, Seung-Jae Lee, Ying-Ying Mao, Xuan-Chen Liu, Hu-Nan Sun, Mei-Hua Jin, Taeho Kwon,
https://doi.org/10.18632/aging.204344 pp 8243—8257
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hirotomo Yamanashi, Shogo Akabame, Jun Miyata, Yukiko Honda, Fumiaki Nonaka, Yuji Shimizu, Seiko Nakamichi, Shin-Ya Kawashiri, Mami Tamai, Kazuhiko Arima, Atsushi Kawakami, Kiyoshi Aoyagi, Takahiro Maeda,
https://doi.org/10.18632/aging.204345 pp 8258—8269
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Prameet Kaur, Agimaa Otgonbaatar, Anupriya Ramamoorthy, Ellora Hui Zhen Chua, Nathan Harmston, Jan Gruber, Nicholas S. Tolwinski,
https://doi.org/10.18632/aging.204347 pp 8270—8291
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shofiul Azam, In-Su Kim, Dong-Kug Choi,
https://doi.org/10.18632/aging.204353 pp 8292—8301
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
He Tai, Xiao-Zheng Cui, Jia He, Zhi-Ming Lan, Shun-Min Li, Ling-Bing Li, Si-Cheng Yao, Xiao-Lin Jiang, Xian-Sheng Meng, Jin-Song Kuang,
https://doi.org/10.18632/aging.204304 pp 8302—8320
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiao-Lin Jiang, He Tai, Jin-Song Kuang, Jing-Yi Zhang, Shi-Chao Cui, Yu-Xuan Lu, Shu-Bo Qi, Shi-Yu Zhang, Shun-Min Li, Jian-Ping Chen, Xian-Sheng Meng,
https://doi.org/10.18632/aging.204320 pp 8321—8345
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaorong Liu, Zhaofeng Gao, Xiaoguang Wang, Yiyu Shen,
https://doi.org/10.18632/aging.204339 pp 8346—8356
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xingchen Fan, Xuan Zou, Cheng Liu, Shuang Peng, Shiyu Zhang, Xin Zhou, Jun Zhu, Wei Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.204341 pp 8357—8373
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ning Bao, Jiping Liu, Zhe Peng, Rong Zhang, Rufei Ni, Runzuan Li, Jian Wu, Zhenhua Liu, Botao Pan,
https://doi.org/10.18632/aging.204348 pp 8374—8393
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lushun Ma, Rui Li, Zhiwei Yao, Bo Wang, Yong Liu, Chunxiang Liu, Heng Wang, Shuxian Chen, Daqing Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.204349 pp 8394—8410
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jing Zhen, Yun Ke, Jingying Pan, Minqin Zhou, Hong Zeng, Gelin Song, Zichuan Yu, Bidong Fu, Yue Liu, Da Huang, Honghu Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.204350 pp 8411—8436
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Mingzhou Gao, Hao Zhang, Ya Sun, Zhan Gao, Chunyan Sun, Fengqin Wei, Dongmei Gao,
https://doi.org/10.18632/aging.204351 pp 8437—8447
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hongjuan Fang, Runsheng Zhao, Shuang Cui, Weiqing Wan,
https://doi.org/10.18632/aging.204352 pp 8448—8485
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wei Chen, Zhiyi Wang, Junfeng Ji, Tao Shi, Hong ye Jiao, You Cheng, Li Xu, Rui Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.204356 pp 8486—8497
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Su-Chi Ku, Hsin-Liang Liu, Che-Yu Su, I-Jeng Yeh, Meng-Chi Yen, Gangga Anuraga, Hoang Dang Khoa Ta, Chung-Chieh Chiao, Do Thi Minh Xuan, Fidelia Berenice Prayugo, Wei-Jan Wang, Chih-Yang Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.204357 pp 8498—8567
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shanshan Chen, Yuan Zhan, Jinkun Chen, Jixing Wu, Yiya Gu, Qian Huang, Zhesong Deng, Xiaojie Wu, Yongman Lv, Jungang Xie,
https://doi.org/10.18632/aging.204358 pp 8568—8580
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Retraction

Zijiang Zhu, Huilin Wang, Yao Pang, Hongxia Hu, Hongyi Zhang, Wenhao Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.204366 pp 8581
PDF Full-Text How to Cite
Prev Volume 14, Issue 20