Volume 14, Issue 23

15 December, 2022
pp 9384—9774

About the Cover

The cover features Figure 1 "Bulk RNA-seq identifies major gene expression changes in muscle with age" from Perez et al.


Explore This Issue

Editorials

Lucy L. Gibson, Dag Aarsland, Claudia K. Suemoto,
https://doi.org/10.18632/aging.204430 pp 9384—9385
PDF How to Cite
Valentina Gallo, Damien McElvenny,
https://doi.org/10.18632/aging.204431 pp 9386—9387
PDF How to Cite

Research Perspective

Jae Min Cho, Rajeshwary Ghosh, Sohom Mookherjee, Sihem Boudina, J. David Symons,
https://doi.org/10.18632/aging.204415 pp 9388—9392
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Research Papers

Kevin Perez, Serban Ciotlos, Julia McGirr, Chandani Limbad, Ryosuke Doi, Joshua P. Nederveen, Mats I. Nilsson, Daniel A. Winer, William Evans, Mark Tarnopolsky, Judith Campisi, Simon Melov,
https://doi.org/10.18632/aging.204435 pp 9393—9422
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Rebecca G. Reed, Judith E. Carroll, Anna L. Marsland, Stephen B. Manuck,
https://doi.org/10.18632/aging.204376 pp 9423—9444
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dong Hoon Kwak, Ji Hye Park, Eul Sig Choi, Seong Hyun Park, Seo-Yeon Lee, Seoul Lee,
https://doi.org/10.18632/aging.204378 pp 9445—9457
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Natalie Busby, Sarah Newman-Norlund, Sara Sayers, Roger Newman-Norlund, Sarah Wilson, Samaneh Nemati, Chris Rorden, Janina Wilmskoetter, Nicholas Riccardi, Rebecca Roth, Julius Fridriksson, Leonardo Bonilha,
https://doi.org/10.18632/aging.204397 pp 9458—9465
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Gloria Bonuccelli, Federica Sotgia, Michael P. Lisanti,
https://doi.org/10.18632/aging.204412 pp 9466—9483
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ake T. Lu, Alexandra M. Binder, Joshua Zhang, Qi Yan, Alex P. Reiner, Simon R. Cox, Janie Corley, Sarah E. Harris, Pei-Lun Kuo, Ann Z. Moore, Stefania Bandinelli, James D. Stewart, Cuicui Wang, Elissa J. Hamlat, Elissa S. Epel, Joel D. Schwartz, Eric A. Whitsel, Adolfo Correa, Luigi Ferrucci, Riccardo E. Marioni, Steve Horvath,
https://doi.org/10.18632/aging.204434 pp 9484—9549
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fang Jiayu, Yike Jiang, Xuanrui Zhou, Minqin Zhou, Jingying Pan, Yun Ke, Jing Zhen, Da Huang, Weifan Jiang,
https://doi.org/10.18632/aging.204312 pp 9550—9578
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qi-Ying Yu, Zhi-Wen Wang, Meng-Ying Zhou, Shang-Fu Li, Xing-Hua Liao,
https://doi.org/10.18632/aging.204373 pp 9579—9598
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xin Zhang, Xinli Liu, Renhua Xiong, Han-Xiang An,
https://doi.org/10.18632/aging.204383 pp 9599—9616
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuanjun Cheng, Jie Yao, Qianru Fang, Bin Chen, Guohui Zang,
https://doi.org/10.18632/aging.204411 pp 9617—9631
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xuyang Shao, Jun Zhu, Yanlong Shi, Hanlu Fang, Jingsi Chen, Yixiao Zhang, Jingyan Wang, Haokun Jian, Sheng Lan, Fei Jiang, Fei Zhong, Yewei Zhang, Chenxi Cao,
https://doi.org/10.18632/aging.204414 pp 9632—9646
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lianfeng Lu, Xiaodi Li, Xiaosheng Liu, Zhifeng Qiu, Yang Han, Xiaojing Song, Yanling Li, Xiaoxia Li, Wei Cao, Wei Lv, Zhihui Dou, Taisheng Li,
https://doi.org/10.18632/aging.204416 pp 9647—9667
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qi Xiong, Yong Wang, Ziwen Wang, Yunliang Tang, Lianghua Huang, Junwei Kang, Zhen Feng,
https://doi.org/10.18632/aging.204417 pp 9668—9678
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yan Pu, Jing Han, Mengmeng Zhang, Mengxue Liu, Gulnazar Abdusamat, Huibin Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.204418 pp 9679—9698
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jianying Ma, Lianghong Kuang, Rong Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.204419 pp 9699—9714
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yupeng Guo, Jing Dong, Tao Ji, Xiaoxia Li, Shengzhong Rong, Hongjun Guan,
https://doi.org/10.18632/aging.204424 pp 9715—9729
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hongji Zhou, Shihai Liu, NanYang Zhang, Kehua Fang, Jinbao Zong, Yi An, Xiaotian Chang,
https://doi.org/10.18632/aging.204425 pp 9730—9757
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yiqun Yao, Guanyu Gong, Zijian Guo, Dianlong Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.204429 pp 9758—9772
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Correction

Mengying He, Jin Wang, Zhongwei Yin, Yanru Zhao, Huiying Hou, Jiahui Fan, Huaping Li, Zheng Wen, Jiarong Tang, Yan Wang, Dao Wen Wang, Chen Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.204441 pp 9773—9774
PDF Full-Text How to Cite
Volume 14, Issue 23