Volume 3, Issue 10

October 2011
pp 911—1038
Explore This Issue

Editorial

Jin-Ying Lu, Yu-Yi Lin, Heng Zhu, Lee-Ming Chuang, Jef D. Boeke,
https://doi.org/10.18632/aging.100398 pp 911—912
PDF How to Cite

Research Perspectives

Simon Vaughan, Parmjit S. Jat,
https://doi.org/10.18632/aging.100390 pp 913—919
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Daniel L. Coutu, Jacques Galipeau,
pp 920—933
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Rajat Singh,
https://doi.org/10.18632/aging.100393 pp 934—942
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Vaidehi Krishnan, Baohua Liu, Zhongjun Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.100399 pp 943—954
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Research Papers

Marco De Cecco, Jessie Jeyapalan, Xiaoai Zhao, Mimi Tamamori-Adachi, John M. Sedivy,
https://doi.org/10.18632/aging.100372 pp 955—967
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Roger S. Zou, Hisashi Fujioka, Jian-Ping Guo, Xiangzhu Xiao, Miyuki Shimoji, Crystal Kong, Cecilia Chen, Megan Tasnadi, Chesinta Voma, Jue Yuan, Mohammed Moudjou, Hubert Laude, Robert B. Petersen, Wen-Quan Zou,
https://doi.org/10.18632/aging.100370 pp 968—984
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaoli Li, Amit Khanna, Na Li, Eugenia Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.100371 pp 985—1002
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Biomarkers
C. Eric Bailey, David W. Hammers, James H. DeFord, Vincent L. Dimayuga, James K. Amaning, Roger Farrar, John Papaconstantinou,
https://doi.org/10.18632/aging.100394 pp 1003—1017
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Carmen M. Koch, Wolfgang Wagner,
https://doi.org/10.18632/aging.100395 pp 1018—1027
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
H. Dorota Halicka, Hong Zhao, Jiangwei Li, Frank Traganos, Sufang Zhang, Marietta Lee, Zbigniew Darzynkiewicz,
https://doi.org/10.18632/aging.100397 pp 1028—1038
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Cell Senescence and Rapamycin
Prev Volume 3, Issue 10 Next