Volume 11, Issue 13

15 July, 2019
pp 4300—4771

About the Cover

The cover features Figure 7 "Wnt4/βcatenin pathway and inflammaging markers are activated in tubular cells after I/R and modulated by C1-INH treatment" from Castellano et al.

Request Issue Reprint
Table of Contents

Editorials

Miroslav Balaz, Christian Wolfrum,
https://doi.org/10.18632/aging.102056 pp 4300—4302
PDF How to Cite Request Reprint
Behnam N. Tehrani, Carolyn M. Rosner, Wayne B. Batchelor,
https://doi.org/10.18632/aging.102075 pp 4303—4304
PDF How to Cite Request Reprint
Keyvan Yousefi, Julian C. Dunkley, Lina A. Shehadeh,
https://doi.org/10.18632/aging.102102 pp 4305—4307
PDF How to Cite Request Reprint
Jiri Neuzil, Michael V. Berridge,
https://doi.org/10.18632/aging.102103 pp 4308—4309
PDF How to Cite Request Reprint

Research Papers

Dong Cheng, Yi Tang, Haiyu Li, Yunpeng Li, Haiqiang Sang,
https://doi.org/10.18632/aging.101873 pp 4310—4322
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Shuo Sun, Bincui Cai, Yao Li, Wenqi Su, Xuzheng Zhao, Boteng Gong, Zhiqing Li, Xiaomin Zhang, Yalin Wu, Chao Chen, Stephen H. Tsang, Jin Yang, Xiaorong Li,
https://doi.org/10.18632/aging.102039 pp 4323—4337
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Juan Ji, Ting Fu, Chen Dong, Wenyan Zhu, Junling Yang, Xiaoli Kong, Zhongyuan Zhang, Yanfeng Bao, Rui Zhao, Xinyu Ge, Xiaoqi Sha, Zhimin Lu, Jing Li, Zhifeng Gu,
https://doi.org/10.18632/aging.102052 pp 4338—4353
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Zhenbin Cai, Xiaonan Zhu, Guowei Zhang, Fengming Wu, Hongsheng Lin, Minghui Tan,
https://doi.org/10.18632/aging.102053 pp 4354—4366
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Raj K. Kurupati, Larissa H. Haut, Kenneth E. Schmader, Hildegund CJ. Ertl,
https://doi.org/10.18632/aging.102058 pp 4367—4381
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Giuseppe Castellano, Rossana Franzin, Fabio Sallustio, Alessandra Stasi, Barbara Banelli, Massimo Romani, Giuseppe De Palma, Giuseppe Lucarelli, Chiara Divella, Michele Battaglia, Antonio Crovace, Francesco Staffieri, Giuseppe Grandaliano, Giovanni Stallone, Pasquale Ditonno, Paolo Cravedi, Vincenzo Cantaluppi, Loreto Gesualdo,
https://doi.org/10.18632/aging.102059 pp 4382—4406
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Qi Jia, Hongbo Nie, Peng Yu, Baiyun Xie, Chenji Wang, Fu Yang, Gang Wei, Ting Ni,
https://doi.org/10.18632/aging.102060 pp 4407—4437
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Hao Zi, Xue-Jun Wang, Ming-Juan Zhao, Qiao Huang, Xing-Huan Wang, Xian-Tao Zeng,
https://doi.org/10.18632/aging.102061 pp 4438—4445
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Feng Gao, Xie-lin Huang, Meng-Xing Cai, Miao-tong Lin, Bin-feng Wang, Wei Wu, Zhi-Ming Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.102062 pp 4446—4462
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Zhi-Hui Li, Yi-Fei Wang, Dan-Dan He, Xue-Mei Zhang, Ying-Lian Zhou, Hui Yue, Shan Huang, Zheng Fu, Ling-Yu Zhang, Zhu-Qing Mao, Shuang Li, Chen-Yu Zhang, Xi Chen, Jin Fu,
https://doi.org/10.18632/aging.102093 pp 4463—4477
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Wei Li, Jun Han, Kefei Yuan, Hong Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.102064 pp 4478—4509
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Hui-Xian Sun, Hui-Hong Ji, Xiao-Lin Chen, Li Wang, Yue Wang, Xi-Yu Shen, Xiang Lu, Wei Gao, Lian-Sheng Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.102065 pp 4510—4520
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Zuo-Teng Wang, Shi-Dong Chen, Wei Xu, Ke-Liang Chen, Hui-Fu Wang, Chen-Chen Tan, Mei Cui, Qiang Dong, Lan Tan, Jin-Tai Yu, Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative,
https://doi.org/10.18632/aging.102066 pp 4521—4535
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Vadim Zorin, Anna Grekhova, Margarita Pustovalova, Alla Zorina, Nadezhda Smetanina, Natalia Vorobyeva, Pavel Kopnin, Ilmira Gilmutdinova, Alexey Moskalev, Andreyan N. Osipov, Sergey Leonov,
https://doi.org/10.18632/aging.102067 pp 4536—4546
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Beom-Jun Kim, Seong Hee Ahn, Seung Hun Lee, Seongbin Hong, Mark W. Hamrick, Carlos M. Isales, Jung-Min Koh,
https://doi.org/10.18632/aging.102068 pp 4547—4560
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Gabrielle Rowe, Natia Q. Kelm, Jason E. Beare, Evan Tracy, Fangping Yuan, Amanda J. LeBlanc,
https://doi.org/10.18632/aging.102069 pp 4561—4578
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Junxiang Yin, Megan Nielsen, Shiping Li, Jiong Shi,
https://doi.org/10.18632/aging.102070 pp 4579—4586
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Wenmei Su, Chunfang Guo, Lihui Wang, Zhuwen Wang, Xia Yang, Feiyu Niu, Daniel Tzou, Xiao Yang, Xiaobi Huang, Jiancong Wu, Xiaorao Chen, Lei Zou, Zhixiong Yang, Guoan Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.102071 pp 4587—4596
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Li Ma, Jiaxin Song, Xueying Sun, Wenyong Ding, Kaiyang Fan, Minghua Qi, Yuefei Xu, Wenli Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.102072 pp 4597—4610
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Hye-Yeon Lee, Shin-Hae Lee, Ji-Hyeon Lee, Won-Jae Lee, Kyung-Jin Min,
https://doi.org/10.18632/aging.102073 pp 4611—4640
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yu Liang, Imran Tarique, Waseem Ail Vistro, Yifei Liu, Ziyu Wang, Abdul haseeb, Noor Samad Gandahi, Adeela Iqbal, Siyi Wang, Tianci An, Huan Yang, Qiusheng Chen, Ping Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.102076 pp 4641—4653
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Chia-Ping Tien, Chia-Hung Chen, Wen-Yuan Lin, Chiu-Shong Liu, Ko-Jiunn Liu, Michael Hsiao, Yu-Chan Chang, Shih-Chieh Hung,
https://doi.org/10.18632/aging.102077 pp 4654—4671
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Tao Huang, Mingpeng Zhang, Guorong Yan, Xiaochang Huang, Hao Chen, Liyu Zhou, Wenjiang Deng, Zhen Zhang, Hengqing Qiu, Huashui Ai, Lusheng Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.102078 pp 4672—4687
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Daniela Ferreira, Maria Soares, Jorge Correia, Filomena Adega, Fernando Ferreira, Raquel Chaves,
https://doi.org/10.18632/aging.102079 pp 4688—4705
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Changyin Zhou, Xue Zhang, Xiayan ShiYang, Huili Wang, Bo Xiong,
https://doi.org/10.18632/aging.102084 pp 4706—4719
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Qi-Feng Chen, Wang Li, Peihong Wu, Lujun Shen, Zi-Lin Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.102085 pp 4720—4735
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Zhen-yu Song, Fan Chao, Zhiyuan Zhuo, Zhe Ma, Wenzhi Li, Gang Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.102087 pp 4736—4756
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint

Review

Zijuan Wu, Handong Sun, Jianyong Li, Hui Jin,
https://doi.org/10.18632/aging.102091 pp 4757—4771
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Prev Volume 11, Issue 13 Next