Volume 11, Issue 18

30 September, 2019
pp 7329—8035

About the Cover

The cover features Figure 7 "Schematic representation of the effects of the modulation of THs levels in healthspan and lifespan in mice" from López-Noriega et al.


Explore This Issue

Editorials

Raymond Noordam, William J. Young, Patricia B. Munroe,
https://doi.org/10.18632/aging.102267 pp 7329—7330
PDF How to Cite
Sara Ancel, Omid Mashinchian, Jerome N. Feige,
https://doi.org/10.18632/aging.102304 pp 7331—7333
PDF How to Cite
Xingzhe Ma, Qing Yi,
https://doi.org/10.18632/aging.102305 pp 7334—7335
PDF How to Cite
Boyan K. Garvalov, Sajjad Muhammad, Gergana Dobreva,
https://doi.org/10.18632/aging.102306 pp 7336—7338
PDF How to Cite

Research Papers

Peng Chen, Fuchao Chen, Ben-hong Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.101733 pp 7339—7356
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xueni Xu, Xiaoxiang Chen, Mu Xu, Xiangxiang Liu, Bei Pan, Jian Qin, Tao Xu, Kaixuan Zeng, Yuqin Pan, Bangshun He, Huiling Sun, Li Sun, Shukui Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.102214 pp 7357—7385
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yongchun Zhou, Hutao Shi, Yaqian Du, Guangqiang Zhao, Xiaoxiong Wang, Quan Li, Junxi Liu, Lianhua Ye, Zhenghai Shen, Yinjin Guo, Yunchao Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.102226 pp 7386—7401
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Pengfei Wang, Xiangbei Qi, Guohui Xu, Jianning Liu, Jichao Guo, Xu Li, Xinzhe Ma, Hui Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.102239 pp 7402—7415
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xin Lin, Gen Li, Yu Zhang, Jingjing Zhao, Jiawen Lu, Yunge Gao, Huihui Liu, Geng-Lin Li, Tao Yang, Lei Song, Hao Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.102246 pp 7416—7441
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xuan Jing, Hongping Liang, Chonghua Hao, Li Hongxia, Xiangrong Cui,
https://doi.org/10.18632/aging.102250 pp 7442—7456
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yong Hao, Jie Ding, Ronghua Hong, Shuwei Bai, Ze Wang, Chengjun Mo, Qiang Hu, Zezhi Li, Yangtai Guan,
https://doi.org/10.18632/aging.102253 pp 7457—7472
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Er-Bao Chen, Xuan Qin, Ke Peng, Qian Li, Cheng Tang, Yi-Chou Wei, Shan Yu, Lu Gan, Tian-Shu Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.102254 pp 7473—7491
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ting Qiu, Yaqiong Tian, Yujuan Gao, Miao Ma, Hui Li, Xiaoqin Liu, Hongyan Wu, Yingwei Zhang, Hui Ding, Mengshu Cao, Ji Zhang, Jinghong Dai, Jingyu Chen, Hourong Cai,
https://doi.org/10.18632/aging.102262 pp 7492—7509
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tianbao Chen, Yi Zhang, Yilan Liu, Dexiao Zhu, Jing Yu, Guoqian Li, Zhichun Sun, Wanru Wang, Hongwei Jiang, Zhenzhen Hong,
https://doi.org/10.18632/aging.102263 pp 7510—7524
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jianguo Lai, Bo Chen, Guochun Zhang, Yulei Wang, Hsiaopei Mok, Lingzhu Wen, Zihao Pan, Fengxi Su, Ning Liao,
https://doi.org/10.18632/aging.102268 pp 7525—7536
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jun Ma, Changgui Shi, Zhongyang Liu, Bin Han, Lei Guo, Lei Zhu, Tianwen Ye,
https://doi.org/10.18632/aging.102269 pp 7537—7552
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shenghu Guo, Lei Zhang, Yuehua Zhang, Zheng Wu, Dongwei He, Xing Li, Zhiyu Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.102271 pp 7553—7569
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qian Su, Peng Zhang, Dong Yu, Zhaodi Wu, Dandan Li, Fangfang Shen, Pengfei Liao, Guizhi Yin,
https://doi.org/10.18632/aging.102272 pp 7570—7586
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Corey R. Hart, Zachary C. Ryan, Kyle T. Pfaffenbach, Surendra Dasari, Mojtaba Parvizi, Antigoni Z. Lalia, Ian R. Lanza,
https://doi.org/10.18632/aging.102273 pp 7587—7604
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhi Cao, Rui Wang, Yangyang Cheng, Hongxi Yang, Shu Li, Li Sun, Weili Xu, Yaogang Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.102274 pp 7605—7619
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Huimin Li, Xinhui Wang, Xinyue Lu, Hongxin Zhu, Sheng Li, Shiwei Duan, Xinzhi Zhao, Fuquan Zhang, Gil Alterovitz, Fudi Wang, Qiang Li, Xiao-Li Tian, Mingqing Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.102275 pp 7620—7638
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xin Xu, Yuquan Tao, Yongjie Niu, Zhixian Wang, Congcong Zhang, Yongchun Yu, Lifang Ma,
https://doi.org/10.18632/aging.102276 pp 7639—7662
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Guo-Xiong Deng, Ning Xu, Qi Huang, Jin-Yue Tan, Zhao Zhang, Xian-Feng Li, Jin-Ru Wei,
https://doi.org/10.18632/aging.102278 pp 7663—7677
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shenglong Li, Fei Liu, Yi Pei, Wei Wang, Ke Zheng, Xiaojing Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.102280 pp 7678—7693
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Andrew Ho, Jonah Sinick, Tõnu Esko, Krista Fischer, Cristina Menni, Jonas Zierer, Maria Matey-Hernandez, Kristen Fortney, Eric K. Morgen,
https://doi.org/10.18632/aging.102281 pp 7694—7706
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qixue Wang, Yanli Tan, Chuan Fang, Junhu Zhou, Yunfei Wang, Kai Zhao, Weili Jin, Ye Wu, Xiaomin Liu, Xing Liu, Chunsheng Kang,
https://doi.org/10.18632/aging.102282 pp 7707—7722
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuluo Rong, Wei Liu, Chengtang Lv, Jiaxing Wang, Yongjun Luo, Dongdong Jiang, Linwei Li, Zheng Zhou, Wei Zhou, Qingqing Li, Guoyong Yin, Lipeng Yu, Jin Fan, Weihua Cai,
https://doi.org/10.18632/aging.102283 pp 7723—7745
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Livia López-Noriega, Vivian Capilla-González, Nadia Cobo-Vuilleumier, Eugenia Martin-Vazquez, Petra Isabel Lorenzo, Enrique Martinez-Force, Mario Soriano-Navarro, María García-Fernández, Silvana Yanina Romero-Zerbo, Francisco Javier Bermúdez-Silva, Irene Díaz-Contreras, Ana Sánchez-Cuesta, Carlos Santos-Ocaña, Abdelkrim Hmadcha, Bernat Soria, Franz Martín, Benoit Raymond Gauthier, Alejandro Martin-Montalvo,
https://doi.org/10.18632/aging.102285 pp 7746—7779
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Liping Shan, Wei Liu, Yunhong Zhan,
https://doi.org/10.18632/aging.102286 pp 7780—7795
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Patrick Lebok, Aurelia von Hassel, Jan Meiners, Claudia Hube-Magg, Ronald Simon, Doris Höflmayer, Andrea Hinsch, David Dum, Christoph Fraune, Cosima Göbel, Katharina Möller, Guido Sauter, Frank Jacobsen, Franziska Büscheck, Kristina Prien, Till Krech, Rainer Horst Krech, Albert von der Assen, Linn Wölber, Isabell Witzel, Barbara Schmalfeldt, Stefan Geist, Peter Paluchoswski, Christian Wilke, Uwe Heilenkötter, Luigi Terracciano, Volkmar Müller, Waldemar Wilczak, Eike Christian Burandt,
https://doi.org/10.18632/aging.102287 pp 7796—7804
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuting Lin, Man Zhang, Qingdi Lu, Jingwen Xie, Jianzhang Wu, Chengshui Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.102288 pp 7805—7816
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jianping Xu, Wei Wu, Yao Tang, Yanfeng Lin, Yan Xue, Jianda Hu, Donghong Lin,
https://doi.org/10.18632/aging.102290 pp 7817—7829
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jinglei Liu, Lei Yao, Mingyan Zhang, Ji Jiang, Maopeng Yang, Yue Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.102291 pp 7830—7846
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fang Ji, Ye Liu, Jun-Gui Hao, Li-Ping Wang, Ming-Jia Dai, Gui-Fang Shen, Xue-Bing Yan,
https://doi.org/10.18632/aging.102293 pp 7847—7858
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Stefan Steurer, Benjamin Hager, Franziska Büscheck, Doris Höflmayer, Maria Christina Tsourlakis, Sarah Minner, Till S. Clauditz, Claudia Hube-Magg, Andreas M. Luebke, Ronald Simon, Jakob R. Izbicki, Eike Burandt, Guido Sauter, Christoph Fraune, Sören Weidemann, Thorsten Schlomm, Hans Heinzer, Alexander Haese, Markus Graefen, Hartwig Huland, Asmus Heumann,
https://doi.org/10.18632/aging.102294 pp 7859—7879
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tengfei Liu, Yawen Han, Ting Zhou, Ruihang Zhang, Hong Chen, Shulin Chen, Huiying Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.102295 pp 7880—7898
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Javier Donate-Correa, Ernesto Martín-Núñez, Carolina Hernández-Carballo, Carla Ferri, Víctor G. Tagua, Alejandro Delgado-Molinos, Ángel López-Castillo, Sergio Rodríguez-Ramos, Purificación Cerro-López, Victoria Castro López-Tarruella, Raquel Felipe-García, Miguel A. Arévalo-Gomez, Nayra Pérez-Delgado, Carmen Mora-Fernández, Juan F. Navarro-González,
https://doi.org/10.18632/aging.102297 pp 7899—7913
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lei Yin, Shenglin Gao, Heng Shi, Keyi Wang, Huan Yang, Bo Peng,
https://doi.org/10.18632/aging.102298 pp 7914—7937
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ebrahim Bani Hassan, Mostafa Alderghaffar, Fabien Wauquier, Veronique Coxam, Oddom Demontiero, Sara Vogrin, Yohann Wittrant, Gustavo Duque,
https://doi.org/10.18632/aging.102299 pp 7938—7947
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dong Liu, Zhiqiang Ma, Jingang Yang, Min Zhao, Huiping Ao, Xiaodong Zheng, Qianfa Wen, Yuejin Yang, Jiangyun You, Shubin Qiao, Jiansong Yuan,
https://doi.org/10.18632/aging.102301 pp 7948—7960
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yanqiu Wang, Rui Zuo, Ziwen Wang, Liwen Luo, Junlong Wu, Chao Zhang, Minghan Liu, Chunmeng Shi, Yue Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.102302 pp 7961—7977
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhen Wei, Yacoubou Abdoul Razak Mahaman, Feiqi Zhu, Mengjuan Wu, Yiyuan Xia, Kuan Zeng, Ying Yang, Rong Liu, Jian-Zhi Wang, Xiji Shu, Xiaochuan Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.102303 pp 7978—7995
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ruoqiong Huang, Chaojin Qin, Jiangmei Wang, Yaoqin Hu, Guoping Zheng, Guanguan Qiu, Menghua Ge, Huikang Tao, Qiang Shu, Jianguo Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.102314 pp 7996—8014
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zubing Cao, Di Gao, Tengteng Xu, Ling Zhang, Xu Tong, Dandan Zhang, Yiqing Wang, Wei Ning, Xin Qi, Yangyang Ma, Kaiyuan Ji, Tong Yu, Yunsheng Li, Yunhai Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.102315 pp 8015—8034
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Correction

Chi Yang, Ying Jiao, Bing Wei, Zeyi Yang, Jin-Fu Wu, Jorgen Jensen, Wei-Horng Jean, Chih-Yang Huang, Chia-Hua Kuo,
https://doi.org/10.18632/aging.102338 pp 8035
PDF Full-Text How to Cite
Prev Volume 11, Issue 18 Next