Volume 12, Issue 10

31 May, 2020
pp 8760—10000

About the Cover

The cover features Figure 2 "Factors that increase the fatality risk of COVID-19“ from Mueller et al.


Explore This Issue

Research Perspective

Javier A. Menendez,
https://doi.org/10.18632/aging.103347 pp 8760—8765
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on COVID-19 Part 1

Priority Research Papers

Xinna Li, Jacquelyn A. Frazier, Edward Spahiu, Madaline McPherson, Richard A. Miller,
https://doi.org/10.18632/aging.103380 pp 8766—8789
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Melod Mehdipour, Colin Skinner, Nathan Wong, Michael Lieb, Chao Liu, Jessy Etienne, Cameron Kato, Dobri Kiprov, Michael J. Conboy, Irina M. Conboy,
https://doi.org/10.18632/aging.103418 pp 8790—8819
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Research Papers

Jingjing Jiang, Xuanyu Piao, Siying Hu, Jingbo Gao, Min Bao,
https://doi.org/10.18632/aging.102877 pp 8820—8836
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xueru Li, Yu Leng, Xiangji Li, Yawei Wang, Peng Luo, Chi Zhang, Ziwen Wang, Xiaofeng Yue, Chongxing Shen, Long Chen, Zujuan Liu, Chunmeng Shi, Lin Xie,
https://doi.org/10.18632/aging.102997 pp 8837—8857
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuhao Chen, Dian Fu, Hai Zhao, Wen Cheng, Feng Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.103005 pp 8858—8879
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Keqiang Yan, Lifang Hou, Tiantian Liu, Wei Jiao, Qian Ma, Zhiqing Fang, Shimin Zhang, Daoqing Song, Jikai Liu, Xinghua Gao, Yidong Fan,
https://doi.org/10.18632/aging.103007 pp 8880—8892
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ruinian Zheng, Jun Jia, Ling Guan, Huiling Yuan, Kejun Liu, Chun Liu, Weibiao Ye, Yuting Liao, Shunhuan Lin, Ou Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.103012 pp 8893—8912
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaofeng Shi, Shuang Pan, Li Li, Yongqi Li, Wei Ma, Han Wang, Caiming Xu, Lei Li, Dong Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103079 pp 8913—8922
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Nan Zhang, Yuan Xing, Yongzhou Yu, Chao Liu, Baohua Jin, Lifang Huo, Dezhi Kong, Zuxiao Yang, Xiangjian Zhang, Ruimao Zheng, Zhanfeng Jia, Lin Kang, Wei Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.103105 pp 8923—8938
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jiaying Tan, Jun Shen, Huigeng Zhu, Ye Gong, Hechen Zhu, Junping Li, Shan Lin, Gang Wu, Tao Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.103106 pp 8939—8952
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dimin Wang, Kai Wang, Zhenlei Liu, Zonglin Wang, Hao Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.103125 pp 8953—8967
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuan Xiong, Lang Chen, Tao Yu, Chenchen Yan, Wu Zhou, Faqi Cao, Xiaomeng You, Yingqi Zhang, Yun Sun, Jing Liu, Hang Xue, Yiqiang Hu, Dong Chen, Bobin Mi, Guohui Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.103143 pp 8968—8986
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Imran Tarique, Yonghong Shi, Noor Samad Gandahi, Baitao Ding, Ping Yang, Chang Chen, Waseem Ali Vistro, Quisheng Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.103144 pp 8987—8999
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yang Lu, Li Zhou, Lijun Wang, Shan He, Honglei Ren, Nian Zhou, Zhenming Hu,
https://doi.org/10.18632/aging.103161 pp 9000—9013
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Li Luo, Lusheng Xiao, Guili Lian, Huajun Wang, Liangdi Xie,
https://doi.org/10.18632/aging.103163 pp 9014—9030
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Sonali Nashine, M. Cristina Kenney,
https://doi.org/10.18632/aging.103164 pp 9031—9040
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Eye Disease
Lile Jiang, Jinquan Cui, Cuilian Zhang, Juanke Xie, Shaodi Zhang, Dongjun Fu, Wei Duo,
https://doi.org/10.18632/aging.103166 pp 9041—9065
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chao Zhou, Pu Wang, Lei Lei, Yi Huang, Yue Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.103172 pp 9066—9084
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yanni Yang, Wenlin Tai, Nihong Lu, Ting Li, Yongjun Liu, Wenjuan Wu, Zhengkun Li, Lin Pu, Xiaoyuan Zhao, Tao Zhang, Zhaoxing Dong,
https://doi.org/10.18632/aging.103176 pp 9085—9102
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yongqiang Zhang, Jue Yang, Zhonghang Wen, Xiaoyue Chen, Jia Yu, Dongbo Yuan, Bixue Xu, Heng Luo, Jianguo Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.103178 pp 9103—9124
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kaishun Zhao, Ran Dong, Yanfang Yu, Chunlin Tu, Ying Li, YuJuan Cui, Lei Bao, Chunhua Ling,
https://doi.org/10.18632/aging.103180 pp 9125—9138
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jing Lv, Jin Chen, Minjia Wang, Fei Yan,
https://doi.org/10.18632/aging.103183 pp 9139—9150
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xingliang Dai, Yunfei Wang, Xuchen Dong, Minfeng Sheng, Haiyang Wang, Jia Shi, Yujing Sheng, Liang Liu, Qianqian Jiang, Yanming Chen, Bingshan Wu, Xuejun Yang, Hongwei Cheng, Chunsheng Kang, Jun Dong,
https://doi.org/10.18632/aging.103185 pp 9151—9172
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yawen Zhang, Luyi Chen, Mengjia Hu, John J. Kim, Renbin Lin, Jilei Xu, Lina Fan, Yadong Qi, Lan Wang, Weili Liu, Yanyong Deng, Jianmin Si, Shujie Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.103187 pp 9173—9187
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wanzun Lin, Zongwei Huang, Yanyan Xu, Xiaochuan Chen, Ting Chen, Yuling Ye, Jianming Ding, Zhangjie Chen, Long Chen, Xianxin Qiu, Sufang Qiu,
https://doi.org/10.18632/aging.103189 pp 9188—9204
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shen-Nan Shi, Xia Qin, Shuo Wang, Wen-Fu Wang, Yao-Feng Zhu, Yu Lin, Zun-Lin Zhou, Ben-Kang Shi, Xi-Gao Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.103192 pp 9205—9223
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ting-Kuo Chang, Yu-Han Wang, Shu-Jui Kuo, Shih-Wei Wang, Chun-Hao Tsai, Yi-Chin Fong, Nan-Lin Wu, Shan-Chi Liu, Chih-Hsin Tang,
https://doi.org/10.18632/aging.103195 pp 9224—9239
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hui Wang, Haiping Fu, Ruigong Zhu, Xuan Wu, Xian Ji, Xuesong Li, Hong Jiang, Zhe Lin, Xin Tang, Shixiu Sun, Jiajing Chen, Xin Wang, Qingguo Li, Yong Ji, Hongshan Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.103200 pp 9240—9259
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qihang Zhong, Junpeng Fan, Honglei Chu, Mujia Pang, Junsheng Li, Yong Fan, Ping Liu, Congying Wu, Jie Qiao, Rong Li, Jing Hang,
https://doi.org/10.18632/aging.103202 pp 9260—9274
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Min Gao, Alice Laschuk Herlinger, Renchin Wu, Tian-Li Wang, Ie-Ming Shih, Beihua Kong, Leticia Batista Azevedo Rangel, Jin-Ming Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.103203 pp 9275—9291
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhengyan Chang, Guo Ji, Runzhi Huang, Hong Chen, Yaohui Gao, Weifeng Wang, Xuechen Sun, Jie Zhang, Jiayi Zheng, Qing Wei,
https://doi.org/10.18632/aging.103206 pp 9292—9310
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yiquan Xu, Hongru Li, Lihong Weng, Yanqin Qiu, Junqiong Zheng, Huaqiang He, Dongmei Zheng, Junfan Pan, Fan Wu, Yusheng Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.103207 pp 9311—9327
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Guoxing Tang, Xu Yuan, Ying Luo, Qun Lin, Zhishui Chen, Xue Xing, Huijuan Song, Shiji Wu, Hongyan Hou, Jing Yu, Liyan Mao, Weiyong Liu, Feng Wang, Ziyong Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.103208 pp 9328—9343
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yun Zhou, Tao Zhang, Daniel Lee, Lin Yang, Shengxu Li,
https://doi.org/10.18632/aging.103209 pp 9344—9353
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fei Li, Tian Ye, Huijuan Kong, Jing Li, Linli Hu, HaiXia Jin, Yingchun Su, Gang Li,
https://doi.org/10.18632/aging.103210 pp 9354—9364
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Mei Xue, Fu-Rong Sun, Ya-Nan Ou, Xue-Ning Shen, Hong-Qi Li, Yu-Yuan Huang, Qiang Dong, Lan Tan, Jin-Tai Yu, Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative,
https://doi.org/10.18632/aging.103211 pp 9365—9379
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fei Zhao, Chao Wei, Meng-Ying Cui, Qiang-Qiang Xia, Shuai-Bin Wang, Yue Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.103214 pp 9380—9404
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xue Zhang, Yiming Zhang, Rui Li, Lingpeng Zhu, Buqing Fu, Tianhua Yan,
https://doi.org/10.18632/aging.103215 pp 9405—9426
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shuna Huang, Xiaoxu Xie, Yi Sun, Tingxing Zhang, Yingying Cai, Xingyan Xu, Huangyuan Li, Siying Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.103216 pp 9427—9439
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Juan Wu, Gui Pan, Yan-Ting Huang, Deng-Ke Liu, Hai-Xia Zeng, Xiao-Jun Zhou, Xiao-Yang Lai, Jian-Ping Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.103217 pp 9440—9446
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Donald A. Lamb, Johnathon H. Moore, Paulo Henrique Caldeira Mesquita, Morgan A. Smith, Christopher G. Vann, Shelby C. Osburn, Carlton D. Fox, Hector L. Lopez, Tim N. Ziegenfuss, Kevin W. Huggins, Michael D. Goodlett, Andrew D. Fruge, Andreas N. Kavazis, Kaelin C. Young, Michael D. Roberts,
https://doi.org/10.18632/aging.103218 pp 9447—9460
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fei Fan, Songlin Li, Zhipeng Wen, Qiaoyue Ye, Xiaochun Chen, Qinyong Ye,
https://doi.org/10.18632/aging.103219 pp 9461—9474
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yu-Wen Huang, Chih-Yang Lin, Hsiao-Chi Tsai, Yi-Chin Fong, Chien-Kuo Han, Yuan-Li Huang, Wen-Tung Wu, Shih-Ping Cheng, Hao-Chiun Chang, Kuang-Wen Liao, Shih-Wei Wang, Chih-Hsin Tang,
https://doi.org/10.18632/aging.103220 pp 9475—9488
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xueting Ye, Jian-Wei Ruan, Hang Huang, Wei-Ping Huang, Yan Zhang, Fangyi Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.103221 pp 9489—9499
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tao Yu, Xiaomeng You, Haichao Zhou, Wenbao He, Zihua Li, Bing Li, Jiang Xia, Hui Zhu, Youguang Zhao, Guangrong Yu, Yuan Xiong, Yunfeng Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.103223 pp 9500—9514
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Liangqin Shi, Chao Huang, Qihui Luo, Yu Xia, Wentao Liu, Wen Zeng, Anchun Cheng, Riyi Shi, Chen Zhengli,
https://doi.org/10.18632/aging.103225 pp 9515—9533
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qingyuan Meng, Pinhao Guo, Zhengyu Jiang, Lulong Bo, Jinjun Bian,
https://doi.org/10.18632/aging.103226 pp 9534—9548
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yi-sheng Chen, Xue-ran Kang, Zi-hui Zhou, Jiang Yang, Qi Xin, Chen-ting Ying, Yun-peng Zhang, Jie Tao,
https://doi.org/10.18632/aging.103227 pp 9549—9584
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Le Li, Bin Wu, Qiangqiang Zhao, Jian Li, Yunfeng Han, Xiaohang Fan, Junli Dong, Pengcheng Li,
https://doi.org/10.18632/aging.103228 pp 9585—9603
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Changlin Zhang, Yijun Hua, Huijuan Qiu, Tianze Liu, Qian Long, Wei Liao, Jiehong Qiu, Nang Wang, Miao Chen, Dingbo Shi, Yue Yan, Chuanbo Xie, Wuguo Deng, Tian Li, Yizhuo Li,
https://doi.org/10.18632/aging.103229 pp 9604—9620
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Danping Wang, Zhi Nie, Xiaoyan Jiang, Jinxiang Ye, Zhimin Wei, Dating Cheng, Chenyang Wang, Yingying Wu, Rong Liu, Haijun Chen, Ceshi Chen, Chunyan Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103232 pp 9621—9632
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zili Zhou, Liang Wu, Zhengyi Liu, Xudan Zhang, Shengbo Han, Ning Zhao, Haijun Bao, Wenzheng Yuan, Jinhuang Chen, Jintong Ji, Xiaogang Shu,
https://doi.org/10.18632/aging.103233 pp 9633—9657
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Danian Dai, Bo Chen, Yanling Feng, Weizhong Wang, Yanhui Jiang, He Huang, Jihong Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.103235 pp 9658—9685
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jamie N. Mara, Luhan T. Zhou, Megan Larmore, Brian Johnson, Rebecca Ayiku, Farners Amargant, Michele T. Pritchard, Francesca E. Duncan,
https://doi.org/10.18632/aging.103237 pp 9686—9713
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lingyu Kong, Xin Lu, Xuanyu Chen, Yunyan Wu, Yushuang Zhang, Huijuan Shi, Jing Li,
https://doi.org/10.18632/aging.103238 pp 9714—9725
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiongshan Sun, Shuang Li, Xueqing Gan, Ken Chen, Dachun Yang, Yongjian Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.103240 pp 9726—9744
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Sebastiano Giallongo, Michelino Di Rosa, Rosario Caltabiano, Lucia Longhitano, Michele Reibaldi, Alfio Distefano, Oriana Lo Re, Angela Maria Amorini, Lidia Puzzo, Lucia Salvatorelli, Stefano Palmucci, Daniele Tibullo, Andrea Russo, Antonio Longo, Giacomo Lazzarino, Giovanni Li Volti, Manlio Vinciguerra,
https://doi.org/10.18632/aging.103241 pp 9745—9760
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Eye Disease
Mert Icyuz, Michael Fitch, Fang Zhang, Anil Challa, Liou Y. Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.103242 pp 9761—9780
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bo Li, Hai Sun, Jiayu Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.103243 pp 9781—9792
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yong Wang, Rongfen Gao, Jinpeng Li, Shaotao Tang, Shuai Li, Qiangsong Tong, Yongzhong Mao,
https://doi.org/10.18632/aging.103244 pp 9793—9806
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chen Sang, Ce Chao, Min Wang, Youpu Zhang, Guanghua Luo, Xiaoying Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.103245 pp 9807—9824
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lan Wang, Zhen-Hua Du, Jia-Ming Qiao, Song Gao,
https://doi.org/10.18632/aging.103247 pp 9825—9839
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shuyin Duan, Huimin Cao, Hong Liu, Lijun Miao, Jing Wang, Xiaolei Zhou, Wei Wang, Pingzhao Hu, Lingbo Qu, Yongjun Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.103249 pp 9840—9854
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Rong-Hua Hong, Jian Zhu, Ze-Zhi Li, Jian Yuan, Pei Zhao, Jie Ding, Qing-Lei Fan, Jin Yang, Bao-Guo Liu, Jian Cai, De-Sheng Zhu, Yang-tai Guan,
https://doi.org/10.18632/aging.103250 pp 9855—9867
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jia Li, Chenyue Zhang, Chenxing Zhang, Haiyong Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103251 pp 9868—9881
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wen-Xing Li, Gong-Hua Li, Xin Tong, Peng-Peng Yang, Jing-Fei Huang, Lin Xu, Shao-Xing Dai,
https://doi.org/10.18632/aging.103253 pp 9882—9914
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jie Yao, Kaiyu Qian, Chen Chen, Xiaoping Liu, Donghu Yu, Xin Yan, Tongzu Liu, Sheng Li,
https://doi.org/10.18632/aging.103256 pp 9915—9934
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yu Ikemoto, Toshiyuki Miyashita, Michiyo Nasu, Hiromi Hatsuse, Kazuhiro Kajiwara, Katsunori Fujii, Toshino Motojima, Ibuki Kokido, Masashi Toyoda, Akihiro Umezawa,
https://doi.org/10.18632/aging.103258 pp 9935—9947
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kaiwen Li, Shirong Peng, Zean Li, Yiming Lai, Qiong Wang, Yiran Tao, Wanhua Wu, Qianghua Zhou, Ze Gao, Junxiu Chen, Hui Li, Wenli Cai, Zhenghui Guo, Hai Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.103260 pp 9948—9958
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Reviews

Amber L. Mueller, Maeve S. McNamara, David A. Sinclair,
https://doi.org/10.18632/aging.103344 pp 9959—9981
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on COVID-19 Part 1
María Álvarez-Satta, Alejandro Berna-Erro, Estefania Carrasco-Garcia, Ainhoa Alberro, Ander Saenz-Antoñanzas, Itziar Vergara, David Otaegui, Ander Matheu,
https://doi.org/10.18632/aging.103295 pp 9982—9999
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Correction

Vagner Ramon Rodrigues Silva, Carlos Kiyoshi Katashima, Carla G. Bueno Silva, Luciene Lenhare, Thayana Oliveira Micheletti, Rafael Ludemann Camargo, Ana Carolina Ghezzi, Juliana Alves Camargo, Alexandre Moura Assis, Natalia Tobar, Joseane Morari, Daniela S. Razolli, Leandro Pereira Moura, José Rodrigo Pauli, Dennys Esper Cintra, Lício Augusto Velloso, Mario J.A. Saad, Eduardo Rochete Ropelle,
https://doi.org/10.18632/aging.103194 pp 10000
PDF Full-Text How to Cite