Volume 13, Issue 11

15 June, 2021
pp 14544—15690

About the Cover

The cover features Figure 6 "Network analysis of differentially expressed proteins“ from Ebanks et al.


Request Issue Reprint
Table of Contents

Editorials

Gustavo Barja, Reinald Pamplona,
https://doi.org/10.18632/aging.203129 pp 14544—14545
PDF How to Cite Request Reprint
Li Li Ji, Dongwook Yeo,
https://doi.org/10.18632/aging.203177 pp 14546—14548
PDF How to Cite Request Reprint
Kwang-Hyun Cho, Sugyun An, Junsoo Kang,
https://doi.org/10.18632/aging.203188 pp 14549—14551
PDF How to Cite Request Reprint

Research Perspective

Yves Lecarpentier, Alexandre Vallée,
https://doi.org/10.18632/aging.203181 pp 14552—14556
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint

Priority Research Paper

Riley K. Driscoll, Linda K. Krasniewski, Samuel G. Cockey, Jen-Hao Yang, Yulan Piao, Elin Lehrmann, Yongqing Zhang, Marc Michel, Ji Heon Noh, Chang-Yi Cui, Myriam Gorospe,
https://doi.org/10.18632/aging.203151 pp 14557—14570
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint

Research Papers

Hai-Xia Du, Jia-Qi Zhu, Jing Chen, Hui-Fen Zhou, Jie-Hong Yang, Hai-Tong Wan,
https://doi.org/10.18632/aging.203098 pp 14571—14589
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Niclas C. Blessin, Raed Abu-Hashem, Tim Mandelkow, Wenchao Li, Ronald Simon, Claudia Hube-Magg, Christina Möller-Koop, Melanie Witt, Alice Schmidt, Franziska Büscheck, Christoph Fraune, Andreas M. Luebke, Katharina Möller, Frank Jacobsen, Florian Lutz, Maximilian Lennartz, Stefan Steurer, Guido Sauter, Doris Höflmayer, Maria Christina Tsourlakis, Andrea Hinsch, Eike Burandt, Waldemar Wilczak, Sarah Minner, Till S. Clauditz,
https://doi.org/10.18632/aging.203113 pp 14590—14603
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Minjung Kho, Yi Zhe Wang, Dima Chaar, Wei Zhao, Scott M. Ratliff, Thomas H. Mosley, Patricia A. Peyser, Sharon L.R. Kardia, Jennifer A. Smith,
https://doi.org/10.18632/aging.203115 pp 14604—14629
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Congrong Wang, Tim S. Nawrot, Charlotte Van Der Stukken, Dominika Tylus, Hanne Sleurs, Martien Peusens, Rossella Alfano, Sabine A.S. Langie, Michelle Plusquin, Dries S. Martens,
https://doi.org/10.18632/aging.203117 pp 14630—14650
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Sang-Ha Baik, Sharmelee Selvaraji, David Y. Fann, Luting Poh, Dong-Gyu Jo, Deron R. Herr, Shenpeng R. Zhang, Hyun Ah Kim, Michael De Silva, Mitchell K.P. Lai, Christopher Li-Hsian Chen, Grant R. Drummond, Kah-Leong Lim, Christopher G. Sobey, Thiruma V. Arumugam,
https://doi.org/10.18632/aging.203123 pp 14651—14674
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Emily E. Pearce, Steve Horvath, Shilpa Katta, Casey Dagnall, Geraldine Aubert, Belynda D. Hicks, Stephen R. Spellman, Hormuzd Katki, Sharon A. Savage, Rotana Alsaggaf, Shahinaz M. Gadalla,
https://doi.org/10.18632/aging.203126 pp 14675—14686
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Azadeh Yeganeh, Faisal J. Alibhai, Stephanie W. Tobin, Fievel Lim, Jun Wu, Shuhong Li, Richard D. Weisel, Ren-Ke Li,
https://doi.org/10.18632/aging.203127 pp 14687—14708
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Brad Ebanks, Thomas L. Ingram, Gunjan Katyal, John R. Ingram, Nicoleta Moisoi, Lisa Chakrabarti,
https://doi.org/10.18632/aging.203128 pp 14709—14728
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Francesca Eroli, Kristina Johnell, María Latorre-Leal, Sarah Hilmer, Jonas Wastesson, Angel Cedazo-Minguez, Silvia Maioli,
https://doi.org/10.18632/aging.203132 pp 14729—14744
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Timothy A. Donlon, Randi Chen, Kamal H. Masaki, D. Craig Willcox, Richard C. Allsopp, Bradley J. Willcox, Brian J. Morris,
https://doi.org/10.18632/aging.203133 pp 14745—14767
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Shir Lynn Lim, Xiao Liu, Qi Gao, Shwe Zin Nyunt, Lingli Gong, Josephine B. Lunaria, Carolyn SP Lam, Arthur Mark Richards, Shiou Liang Wee, Lieng Hsi Ling, Tze Pin Ng,
https://doi.org/10.18632/aging.203142 pp 14768—14784
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Fei Gao, Jean-Paul Kovalik, Xiaodan Zhao, Vivian JM. Chow, Hannah Chew, Louis LY. Teo, Ru San Tan, Shuang Leng, See Hooi Ewe, Hong Chang Tan, Tsze Yin Tan, Lye Siang Lee, Jianhong Ching, Bryan MH. Keng, Liang Zhong, Woon-Puay Koh, Angela S. Koh,
https://doi.org/10.18632/aging.203144 pp 14785—14805
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Galina Chumakova, Olesya Gritsenko, Olga Gruzdeva, Yulia Dyleva,
https://doi.org/10.18632/aging.203148 pp 14806—14815
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xiyan Wang, Yan Chen, Bixuan Yue, Sifan Li, Qitong Liu, Qiaoyu Li, Lin Li, Jiangwei Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.203149 pp 14816—14828
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jihyun Kim, Sooseong You,
https://doi.org/10.18632/aging.203150 pp 14829—14842
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Gal Mazor, Dmitri Smirnov, Hila Ben David, Ekaterina Khrameeva, Debra Toiber, Barak Rotblat,
https://doi.org/10.18632/aging.203182 pp 14843—14861
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Mustapha Bouhrara, Luis E. Cortina, Nikkita Khattar, Abinand C. Rejimon, Samuel Ajamu, Defne S. Cezayirli, Richard G. Spencer,
https://doi.org/10.18632/aging.203183 pp 14862—14891
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Shushi Huang, Wu Luo, Gaojun Wu, Qirui Shen, Zaishou Zhuang, Daona Yang, Jinfu Qian, Xiang Hu, Yan Cai, Nipon Chattipakorn, Weijian Huang, Guang Liang,
https://doi.org/10.18632/aging.202998 pp 14892—14909
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Ye Li, Pan Zhang, Xue Zhang, Xin Bi, Mengfan Wu, Jialiang Zou, Zijue Wang, Feng Lu, Ziqing Dong, Jianhua Gao,
https://doi.org/10.18632/aging.203120 pp 14910—14923
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Peng Wei, Haitao Wang, Yuebai Li, Ruixia Guo,
https://doi.org/10.18632/aging.203007 pp 14924—14939
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Tong Zhang, Yang Shen, Yiqing Guo, Junyan Yao,
https://doi.org/10.18632/aging.203017 pp 14940—14967
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Chen Lu, Xiagang Luo, Cheng Xing, Yonghuan Mao, Yuting Xu, Wenjie Gao, Wulin Wang, Tian Zhan, Guoguang Wang, Zhengxia Liu, Chunzhao Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.203049 pp 14968—14988
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Litao Zhang, Chao Liu, Huijie Gao, Caiju Zhou, Wei Qin, Jian Wang, Lingxin Meng, Huiyun Wang, Qiang Ren, Yuntao Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.203060 pp 14989—14998
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Ying Zhu, Jianguo Xu, Wei Hu, Fang Wang, Yan Zhou, Wei Gong, Wen Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.203061 pp 14999—15012
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Youkun Bi, Yan Chang, Qun Liu, Yang Mao, Kui Zhai, Yuanli Zhou, Renjie Jiao, Guangju Ji,
https://doi.org/10.18632/aging.203063 pp 15013—15031
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yi-Qing Zhang, Lu Hong, Yu-Feng Jiang, Sheng-Da Hu, Nan-Nan Zhang, Lang-Biao Xu, Hong-Xia Li, Gui-Dong Xu, Ya-Feng Zhou, Kang-Yun Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.203066 pp 15032—15043
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yan Zheng, Ting Liu, Qun Li, Jie Li,
https://doi.org/10.18632/aging.203067 pp 15044—15060
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Fangran Xin, Lingyu Fu, Bowen Yang, Haina Liu, Tingting Wei, Cunlu Zou, Bingqing Bai,
https://doi.org/10.18632/aging.203071 pp 15061—15077
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Peng Zeng, Xiao-Ming Wang, Chao-Yuan Ye, Hong-Fei Su, Ying-Yan Fang, Teng Zhang, Qing Tian,
https://doi.org/10.18632/aging.203072 pp 15078—15099
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jin Xu, Xinlong Ma,
https://doi.org/10.18632/aging.203073 pp 15100—15113
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Anxin Wang, Yu Wang, Yingting Zuo, Xue Tian, Shuohua Chen, Yihan Ma, Xu Han, Shouling Wu, Xingquan Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.203075 pp 15114—15125
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Chubin Luo, Haoyang Xin, Dan Yin, Tongyi Zhao, Zhiqiang Hu, Zhengjun Zhou, Rongqi Sun, Na Yao, Qiman Sun, Jia Fan, Xiaowu Huang, Jian Zhou, Shaolai Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.203076 pp 15126—15138
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Tao Yu, Songlin Yu, Zhentao Zuo, Nan Lin, Jing Wang, Yuanli Zhao, Song Lin,
https://doi.org/10.18632/aging.203077 pp 15139—15150
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Rong Tang, Liu Jia, Yunlong Li, Junbo Zheng, Pingping Qi,
https://doi.org/10.18632/aging.203078 pp 15151—15163
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Aierpati Maimaiti, Xixian Wang, Yinan Pei, Nuerbiye Nuermaimaiti, Abudireheman Tuersunniyazi, Yaeraili Abula, Zhaohai Feng, Lei Jiang, Xin Shi, Maimaitijiang Kasimu,
https://doi.org/10.18632/aging.203079 pp 15164—15192
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Chunli Sha, Lu Chen, Li Lin, Taoqiong Li, Hong Wei, Meiling Yang, Wujiang Gao, Dan Zhao, Qi Chen, Yueqin Liu, Xiaofang Chen, Wenlin Xu, Yuefeng Li, Xiaolan Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.203080 pp 15193—15213
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Guangzhen Cai, Guannan Jin, Junnan Liang, Ganxun Li, Xiaoping Chen, Huifang Liang, Zeyang Ding,
https://doi.org/10.18632/aging.203081 pp 15214—15239
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Hongwei Wang, Wei Xiong, Sitong Hang, Yanmin Wang, Sisen Zhang, Song Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.203084 pp 15240—15254
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xiang-Jia Zhu, Ke-Ke Zhang, Wen-Wen He, Jiao Qi, Yi Lu,
https://doi.org/10.18632/aging.203086 pp 15255—15268
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Peng Liu, Qinghai Ma, Hanxiang Chen, Li Zhang, Xiaoning Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.203087 pp 15269—15284
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Sha Sha, Xueli Shen, Yunpeng Cao, Le Qu,
https://doi.org/10.18632/aging.203088 pp 15285—15306
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Lijie Wang, Lu Wang, Qi Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.203089 pp 15307—15319
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yuan Gao, Bing Li, Hong Liu, Yajuan Tian, Chao Gu, Xiaoli Du, Ren Bu, Jie Gao, Yang Liu, Gang Li,
https://doi.org/10.18632/aging.203090 pp 15320—15335
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yang Shi, Zheng Xiang, Huiyu Yang, Suliman Khan, Ruizhe Li, Siran Zhou, Saif Ullah, Jiyu Zhang, Bingrong Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.203091 pp 15336—15352
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Lu Lu, Taotao Lu, Julian Shen, Xinru Lv, Wei Wei, Hong Wang, Xiehua Xue,
https://doi.org/10.18632/aging.203094 pp 15353—15365
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Chuanli Yang, Shuai Liu, Hongxia Li, Xinshu Bai, Shuhua Shan, Peng Gao, Xiushan Dong,
https://doi.org/10.18632/aging.203095 pp 15366—15383
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Mei Zhang, Jia-Shun Wu, Hong-Chun Xian, Bing-Jun Chen, Hao-Fan Wang, Xiang-Hua Yu, Xin Pang, Li Dai, Jian Jiang, Xin-Hua Liang, Ya-Ling Tang,
https://doi.org/10.18632/aging.203097 pp 15384—15399
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Shou-En Wu, Wei-Liang Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.203099 pp 15400—15412
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Li-Ting Lai, Wei-Guo Gu, Ming-Bin Hu, Wei-Jia Wang, Shan-Shan Wang, Ya-Jun Huai, Jin-Hong Mei, Chun-Liang Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.203100 pp 15413—15432
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Diaozhu Lin, Xiaosi Hong, Kan Sun, Xiaoyun Zhang, Hong Lian, Jiahuan Wang, Na Mao, Xiuwei Zhang, Meng Ren, Li Yan, Feng Li, Lili You,
https://doi.org/10.18632/aging.203101 pp 15433—15443
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Song Han, Peng-Fei Wang, Hong-Qing Cai, Jing-Hai Wan, Shou-Wei Li, Ze-Huan Lin, Chun-Jiang Yu, Chang-Xiang Yan,
https://doi.org/10.18632/aging.203102 pp 15444—15458
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yu Zhang, Xin Yang, Xiao-Lin Zhu, Hao Bai, Zhuang-Zhuang Wang, Jun-Jie Zhang, Chun-Yan Hao, Hu-Bin Duan,
https://doi.org/10.18632/aging.203103 pp 15459—15478
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Tianwen Lai, Guomei Su, Dong Wu, Ziyu Chen, Yujuan Chen, Huajuan Yi, Yun Gao, Cuifen Chen, Man Zeng, Min Chen, Dongming Li, Bin Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.203104 pp 15479—15490
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jing Xiong, Chao Yu, Ting Su, Qian-Min Ge, Wen-Qing Shi, Li-Ying Tang, Hui-Ye Shu, Yi-Cong Pan, Rong-Bin Liang, Qiu-Yu Li, Yi Shao,
https://doi.org/10.18632/aging.203105 pp 15491—15500
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Gang Han, Quanyi Guo, Ning Ma, Wenzhi Bi, Meng Xu, Jinpeng Jia, Wei Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.203106 pp 15501—15510
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Zhaohui Liu, Yanli Meng, Yu Miao, Lili Yu, Qianjie Wei, Yuqing Li, Bing Zhang, Qiannan Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.203107 pp 15511—15522
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Zhigang Xu, Chuantao Cheng, Ranran Kong, Yale Liu, Shuang Wang, Yuefeng Ma, Xin Xing,
https://doi.org/10.18632/aging.203112 pp 15523—15537
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yazhen Xu, Bingyu Guo, Xiaoyan Liu, Kai Tao,
https://doi.org/10.18632/aging.203114 pp 15538—15547
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Zhang Chen, Fan Yang, Hui Liu, Fan Fan, Yanggang Lin, Jinhua Zhou, Yun Cai, Xiaoxiao Zhang, Yingxin Wu, Rui Mao, Tongtong Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.203116 pp 15548—15568
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Chenhaoyi Xu, Min Zhang, Lu Zu, Pei Zhang, Letao Sun, Xueyuan Liu, Min Fang,
https://doi.org/10.18632/aging.203118 pp 15569—15579
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Wenyi Jin, Qian Yao, Zilin Liu, Wenli Cao, Yubiao Zhang, Zhifei Che, Hao Peng,
https://doi.org/10.18632/aging.203122 pp 15580—15594
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xiang Qiu, Ying Liu, Hui Shen, Zun Wang, Yun Gong, Junxiao Yang, Xiaohua Li, Huixi Zhang, Yu Chen, Cui Zhou, Wanqiang Lv, Liang Cheng, Yihe Hu, Boyang Li, Wendi Shen, Xuezhen Zhu, Li-Jun Tan, Hong-Mei Xiao, Hong-Wen Deng,
https://doi.org/10.18632/aging.203124 pp 15595—15619
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Ya-Jen Chiu, Chih-Hsin Lin, Ming-Chung Lee, Hsiu Mei Hsieh-Li, Chiung-Mei Chen, Yih-Ru Wu, Kuo-Hsuan Chang, Guey-Jen Lee-Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.203125 pp 15620—15637
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Beiyou Lin, Wenchao Xie, Chunmei Zeng, Xiaodan Wu, Ang Chen, Hao Li, Rina Jiang, Ping Li,
https://doi.org/10.18632/aging.103842 pp 15638—15658
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint

Reviews

Xinrou Lin, Hongxuan Wang, Xiaoming Rong, Ruxun Huang, Ying Peng,
https://doi.org/10.18632/aging.203096 pp 15659—15673
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Meihui Li, Shengnan Liu, Wei Huang, Junjie Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.203147 pp 15674—15687
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint

Corrections

Wen-Qing Huang, Qing Lin, Shuai Chen, Lixiang Sun, Qingjie Chen, Kehui Yi, Zhi Li, Qilin Ma, Chi-Meng Tzeng,
https://doi.org/10.18632/aging.203217 pp 15688—15689
PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Shan Li, Fangmin Song, Xu Lei, Jingtao Li, Fang Li, Huabing Tan,
https://doi.org/10.18632/aging.203218 pp 15690
PDF Full-Text How to Cite Request Reprint