Volume 11, Issue 20

31 October, 2019
pp 8730—9220

About the Cover

The cover features Figure 4 "SAMP8 mice display a spontaneous OA phenotype" from Malaise et al.


Explore This Issue

Editorials

Lorenz Adlung, Ido Amit, Eran Elinav,
https://doi.org/10.18632/aging.102341 pp 8730—8732
PDF How to Cite
Heedoo Lee, Jonathan M. Carnino, Yang Jin,
https://doi.org/10.18632/aging.102370 pp 8733—8735
PDF How to Cite
Ana Sastre-Perona, Steven Hoang-Phou, Markus Schober,
https://doi.org/10.18632/aging.102381 pp 8736—8738
PDF How to Cite
Oscar Westin, Finn Gustafsson, Emil Fosbøl,
https://doi.org/10.18632/aging.102383 pp 8739—8740
PDF How to Cite
Grant M. Tinsley, Antonio Paoli,
https://doi.org/10.18632/aging.102384 pp 8741—8742
PDF How to Cite
Shilpak Chatterjee, Paramita Chakraborty, Shikhar Mehrotra,
https://doi.org/10.18632/aging.102385 pp 8743—8744
PDF How to Cite

Research Papers

Xiaoxu Ge, Bojin Xu, Wenwei Xu, Lili Xia, Zhongqin Xu, Lisha Shen, Wenfang Peng, Shan Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.102249 pp 8745—8759
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Feng Xu, Fu-Xing-Zi Li, Xiao Lin, Jia-Yu Zhong, Feng Wu, Su-Kang Shan, Chang-Ming Tan, Ling-Qing Yuan, Xiao-Bo Liao,
https://doi.org/10.18632/aging.102251 pp 8760—8776
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xucheng Yang, Junxiao Yang, Pengfei Lei, Ting Wen,
https://doi.org/10.18632/aging.102264 pp 8777—8791
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dan Li, Chunling Zhang, Jian Li, Jinna Che, Xuecheng Yang, Yuxin Xian, Xueli Li, Caixia Cao,
https://doi.org/10.18632/aging.102265 pp 8792—8809
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ji Min Kim, Hyoung-Sam Heo, Sung-Chan Shin, Hyun-Keun Kwon, Jin-Choon Lee, Eui-Suk Sung, Hyung-Sik Kim, Gi Cheol Park, Byung-Joo Lee,
https://doi.org/10.18632/aging.102284 pp 8810—8824
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Diyu Chen, Xiaode Feng, Zhen Lv, Xiaofeng Xu, Yuejie Lu, Wenxuan Wu, Hao Wu, Hua Liu, Linping Cao, Sunyi Ye, Jianzhong Chen, Jian Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.102292 pp 8825—8844
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ruiqing Long, Zhuohui Liu, Jinghui Li, Hualin Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.102300 pp 8845—8859
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yong-Qiang Hua, Yao-Dong Zhu, Guo-Qun Xie, Ke Zhang, Jie Sheng, Zhen-Feng Zhu, Zhou-Yu Ning, Hao Chen, Zhen Chen, Zhi-Qiang Meng, Lu-Ming Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.102307 pp 8860—8878
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Linsen Ye, Yang Li, Hui Tang, Wei Liu, Yunhao Chen, Tianxing Dai, Rongpu Liang, Mengchen Shi, Shuhong Yi, Guihua Chen, Yang Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.102308 pp 8879—8891
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tian Yang, Tianhe Huang, Dongdong Zhang, Miao Wang, Balu Wu, Yufeng Shang, Safat Sattar, Lu Ding, Yin Liu, Hongqiang Jiang, Yuxing Liang, Fuling Zhou, Yongchang Wei,
https://doi.org/10.18632/aging.102329 pp 8892—8910
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xin-Lu Pang, Zhi-Gang Wang, Lei Liu, Yong-Hua Feng, Jun-Xiang Wang, Hong-Chang Xie, Xian-Lei Yang, Jin-Feng Li, Gui-Wen Feng,
https://doi.org/10.18632/aging.102346 pp 8911—8924
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bangming Cao, Fuzheng Qu, Xianliang Liu, Changzheng Gao, Qiang Fu, Chunying Jiang, Peng Wei, Qianqian Ma,
https://doi.org/10.18632/aging.102353 pp 8925—8936
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yingqing Wang, Chun Chen, Wanling Huang, Maoxin Huang, Juhua Wang, Xiaochun Chen, Qinyong Ye,
https://doi.org/10.18632/aging.102357 pp 8937—8950
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yucai Wei, Fan Zhang, Tong Zhang, Yating Zhang, Hao Chen, Furong Wang, Yumin Li,
https://doi.org/10.18632/aging.102359 pp 8951—8968
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xin Zhang, Qingyu Zhang, Yue Jiang, Shuchun Zhang, Qin Hong, Xirong Guo, Xia Chi, Meiling Tong,
https://doi.org/10.18632/aging.102360 pp 8969—8981
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dan Liu, Linguo Wu, Ye Wu, Xin Wei, Wen Wang, Suli Zhang, Ming Yi, Jing Li, Huirong Liu, Xinliang Ma,
https://doi.org/10.18632/aging.102361 pp 8982—8997
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Liu Yang, Qian Jiang, Dong-Zheng Li, Xin Zhou, Dong-Sheng Yu, Jian Zhong,
https://doi.org/10.18632/aging.102366 pp 8998—9012
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lanlan Fang, Yiran Li, Sijia Wang, Yiping Yu, Yuxi Li, Yanjie Guo, Yang Yan, Ying-Pu Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.102367 pp 9013—9024
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bangbei Wan, Bo Liu, Gang Yu, Yuan Huang, Cai Lv,
https://doi.org/10.18632/aging.102368 pp 9025—9042
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Sheng Zhong, Bo Wu, Jiahui Li, Xinhui Wang, Shanshan Jiang, Fangfei Hu, Gaojing Dou, Yuan Zhang, Chunjia Sheng, Gang Zhao, Yunqian Li, Yong Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.102372 pp 9043—9059
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jae-Sik Nam, Wook-Jong Kim, Sang-Mee An, Dae-Kee Choi, Ji-Hyun Chin, Eun-Ho Lee, In-Cheol Choi,
https://doi.org/10.18632/aging.102374 pp 9060—9074
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dingzhou Zhou, Yugang Jiang,
https://doi.org/10.18632/aging.102375 pp 9075—9089
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Guohua Zhang, Ying Xu, Chen Zou, Yinbing Tang, Jiawei Lu, Zhigang Gong, Gui Ma, Wenbo Zhang, Pengcheng Jiang,
https://doi.org/10.18632/aging.102377 pp 9090—9110
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hongwei Zhang, Zhibin Liao, Furong Liu, Chen Su, He Zhu, Yani Li, Ran Tao, Huifang Liang, Bixiang Zhang, Xuewu Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.102378 pp 9111—9127
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Olivier Malaise, Yassin Tachikart, Michael Constantinides, Marcus Mumme, Rosanna Ferreira-Lopez, Sandra Noack, Christian Krettek, Daniele Noël, Jing Wang, Christian Jorgensen, Jean-Marc Brondello,
https://doi.org/10.18632/aging.102379 pp 9128—9146
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Junkai Wang, Jianghong Liu, Zhiqun Wang, Pei Sun, Kuncheng Li, Peipeng Liang,
https://doi.org/10.18632/aging.102380 pp 9147—9166
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xunlin Li, Aimin Wu, Chen Han, Chen Chen, Tangjun Zhou, Kai Zhang, Xiao Yang, Zhiqian Chen, An Qin, Haijun Tian, Jie Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.102390 pp 9167—9187
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Claudia Drummond, Gabriel Coutinho, Marina Carneiro Monteiro, Naima Assuncao, Alina Teldeschi, Andrea Silveira de Souza, Natalia Oliveira, Ivanei Bramati, Felipe Kenji Sudo, Bart Vanderboght, Carlos Otavio Brandao, Rochele Paz Fonseca, Ricardo de Oliveira-Souza, Jorge Moll, Paulo Mattos, Fernanda Tovar-Moll,
https://doi.org/10.18632/aging.102391 pp 9188—9208
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuqing Li, Qiang Ding, Zuquan Xiong, Hui Wen, Chenchen Feng,
https://doi.org/10.18632/aging.102392 pp 9209—9219
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Correction

Marco Malavolta, Serena Dato, Francesco Villa, Francesco De Rango, Francesca Iannone, Anna Ferrario, Anna Maciag, Elena Ciaglia, Antonio D'amato, Albino Carrizzo, Andrea Basso, Fiorenza Orlando, Mauro Provinciali, Paolo Madeddu, Giuseppe Passarino, Carmine Vecchione, Giuseppina Rose, Annibale A. Puca,
https://doi.org/10.18632/aging.102398 pp 9220
PDF Full-Text How to Cite
Prev Volume 11, Issue 20 Next