Volume 14, Issue 1

15 January, 2022
pp 1—529

About the Cover

The cover features Figure 7 "Attenuated mechanosensitivity to PFSS in aged MuSCs" from Haroon et al.


Explore This Issue

Editorial

Marco Malavolta, Kamil Pabis,
https://doi.org/10.18632/aging.203831 pp 1—3
PDF How to Cite

Priority Research Papers

Jee Young Sohn, Hyeok-Jin Kwak, Ji Heon Rhim, Eui-Ju Yeo,
https://doi.org/10.18632/aging.203825 pp 4—27
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Mohammad Haroon, Heleen E. Boers, Astrid D. Bakker, Niek G.C. Bloks, Willem M.H. Hoogaars, Lorenzo Giordani, René J.P. Musters, Louise Deldicque, Katrien Koppo, Fabien Le Grand, Jenneke Klein-Nulend, Richard T. Jaspers,
https://doi.org/10.18632/aging.203830 pp 28—53
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Research Papers

Yue Gao, Xiaoming Xiong, Xiaofei Jiao, Yang Yu, Jianhua Chi, Wei Zhang, Lingxi Chen, Shuaicheng Li, Qinglei Gao,
https://doi.org/10.18632/aging.203819 pp 54—72
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaopeng Liu, Bing Liu, Yanan Shang, Pengxiu Cao, Jiajie Hou, Fei Chen, Bo Zhang, Yumei Fan, Ke Tan,
https://doi.org/10.18632/aging.203823 pp 73—108
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on COVID-19 Part 2
Naoki Ito, Akiko Maruko, Kenshiro Oshima, Masaaki Yoshida, Kengo Honma, Chika Sugiyama, Takayuki Nagai, Yoshinori Kobayashi, Hiroshi Odaguchi, Norihiro Okada,
https://doi.org/10.18632/aging.203811 pp 109—142
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yong-Kook Kang, Byungkuk Min, Jaemin Eom, Jung Sun Park,
https://doi.org/10.18632/aging.203812 pp 143—160
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Gaelle E. Doucet, Noah Hamlin, Anna West, Jordanna A. Kruse, Dominik A. Moser, Tony W. Wilson,
https://doi.org/10.18632/aging.203815 pp 161—194
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Christina Manakanatas, Santhosh Kumar Ghadge, Azra Agic, Fatih Sarigol, Petra Fichtinger, Irmgard Fischer, Roland Foisner, Selma Osmanagic-Myers,
https://doi.org/10.18632/aging.203820 pp 195—224
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Su-Jeong Lee, Prabha Chandrasekran, Caio Henrique Mazucanti, Jennifer F. O’Connell, Josephine M. Egan, Yoo Kim,
https://doi.org/10.18632/aging.203821 pp 225—239
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Michael Kolland, Edith Hofer, Lukas Pirpamer, Daniela Eibl, Christian Enzinger, Alexander R. Rosenkranz, Reinhold Schmidt,
https://doi.org/10.18632/aging.203829 pp 240—252
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chuangxin Lin, Zhong Chen, Dong Guo, Laixi Zhou, Sipeng Lin, Changchuan Li, Shixun Li, Xinjia Wang, Bendan Lin, Yue Ding,
https://doi.org/10.18632/aging.203707 pp 253—271
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qiyun Zhou, Zhiqiang Guan, Shengfu Liu, Yanjiao Xuan, Gang Han, Hua Chen, Xiao Jin, Kun Tao, Zhiyuan Guan,
https://doi.org/10.18632/aging.203729 pp 272—285
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xinhao Wang, Xiangdang Liang, Lujun Zhou, Shen Liu, Zhuoqun Fang, Chuanzhong Hu, Yigong Hou, Zhanshe Guo,
https://doi.org/10.18632/aging.203768 pp 286—296
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Guolin Zhang, Xin Luo, Zian Wang, Jianbin Xu, Wei Zhang, Engeng Chen, Qing Meng, Di Wang, Xuefeng Huang, Wei Zhou, Zhangfa Song,
https://doi.org/10.18632/aging.203793 pp 297—315
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Cancer Therapeutics
Liu Yang, Qijun Wang, Qian Zhao, Fan Yang, Tingjiao Liu, Xiaohua Huang, Qiu Yan, Xuesong Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.203795 pp 316—329
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Cancer and mTOR
Zhehong Li, Junqiang Wei, Honghong Zheng, Xintian Gan, Mingze Song, Yafang Zhang, Lingwei Kong, Chao Zhang, Jilong Yang, Yu Jin,
https://doi.org/10.18632/aging.203807 pp 330—353
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Liyun Guo, Yajuan Chen, Huiqin Li, Fanqian Yin, Mingxia Ge, Li Hu, Meiting Zi, Zhenghong Qin, Yonghan He,
https://doi.org/10.18632/aging.203810 pp 354—367
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dezhi Li, Tao Zhou, Yaqin Li, Yanwei Xu, Xianyi Cheng, Junhui Chen, Wei V. Zheng,
https://doi.org/10.18632/aging.203813 pp 368—388
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bing Deng, Xiaorui Chen, Lingfang Xu, Li Zheng, Xiaoqian Zhu, Junwei Shi, Lei Yang, Dian Wang, Depeng Jiang,
https://doi.org/10.18632/aging.203814 pp 389—409
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xinjie Wu, Yanlei Wang, Xiaoyu Fan, Xin Xu, Wei Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.203816 pp 410—429
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Guohui Peng, Jing Guan, Pengfei Leng, Lijun Peng, Manchao Cao, Yuanfa Feng,
https://doi.org/10.18632/aging.203818 pp 430—442
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Guang-Yuan Zhang, Yan-Wei Wang, Li-Ying Guo, Liang-Ru Lin, Shao-Peng Niu, Chang-Hao Xiong, Jing-Yan Wei,
https://doi.org/10.18632/aging.203822 pp 443—461
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Duo Chen, Lu Sui, Cao Chen, Sanchuan Liu, Xianfeng Sun, Junhong Guan,
https://doi.org/10.18632/aging.203824 pp 462—476
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chun-Che Hung, Chiung-Chih Chang, Chi-Wei Huang, Rui Nouchi, Chia-Hsiung Cheng,
https://doi.org/10.18632/aging.203826 pp 477—496
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bin-Lin Yang, Guo-Qiang Liu, Ping Li, Xiao-Hui Li,
https://doi.org/10.18632/aging.203827 pp 497—508
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dongsheng Sun, Fujun Li, Lang Liu, Shaobo Yu, Haicun Wang, Xin Gao, Guanglin Liu, Yuqiao Zhao, Gongcai Qiu, Xingming Jiang,
https://doi.org/10.18632/aging.203828 pp 509—525
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Corrections

Wen Tian, He Yang, Baosen Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.203836 pp 526—527
PDF Full-Text How to Cite
Zhang Yue, Jia Shusheng, Song Hongtao, Zhao Shu, Huang Lan, Zhang Qingyuan, Cheng Shaoqiang, Huang Yuanxi,
https://doi.org/10.18632/aging.203837 pp 528—529
PDF Full-Text How to Cite