Volume 14, Issue 2

31 January, 2022
pp 530—1067

About the Cover

The cover features Figure 5 "KB1541 ameliorates senescence phenotypes" from Lee et al.

Explore This Issue

Meeting Report

Esther Meron, Maria Thaysen, Suzanne Angeli, Adam Antebi, Nir Barzilai, Joseph A. Baur, Simon Bekker-Jensen, Maria Birkisdottir, Evelyne Bischof, Jens Bruening, Anne Brunet, Abigail Buchwalter, Filipe Cabreiro, Shiqing Cai, Brian H. Chen, Maria Ermolaeva, Collin Y. Ewald, Luigi Ferrucci, Maria Carolina Florian, Kristen Fortney, Adam Freund, Anastasia Georgievskaya, Vadim N. Gladyshev, David Glass, Tyler Golato, Vera Gorbunova, Jan Hoejimakers, Riekelt H. Houtkooper, Sibylle Jager, Frank Jaksch, Georges Janssens, Martin Borch Jensen, Matt Kaeberlein, Gerard Karsenty, Peter de Keizer, Brian Kennedy, James L. Kirkland, Michael Kjaer, Guido Kroemer, Kai-Fu Lee, Jean-Marc Lemaitre, David Liaskos, Valter D. Longo, Yu-Xuan Lu, Michael R. MacArthur, Andrea B. Maier, Christina Manakanatas, Sarah J. Mitchell, Alexey Moskalev, Laura Niedernhofer, Ivan Ozerov, Linda Partridge, Emmanuelle Passegué, Michael A. Petr, James Peyer, Dina Radenkovic, Thomas A. Rando, Suresh Rattan, Christian G. Riedel, Lenhard Rudolph, Ruixue Ai, Manuel Serrano, Björn Schumacher, David A. Sinclair, Ryan Smith, Yousin Suh, Pam Taub, Alexandre Trapp, Anne-Ulrike Trendelenburg, Dario Riccardo Valenzano, Kris Verburgh, Eric Verdin, Jan Vijg, Rudi G.J. Westendorp, Alessandra Zonari, Daniela Bakula, Alex Zhavoronkov, Morten Scheibye-Knudsen,
https://doi.org/10.18632/aging.203859 pp 530—543
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Research Papers

Yanxin Chang, Xuying Wan, Xiaohui Fu, Ziyu Yang, Zhijie Lu, Zhenmeng Wang, Li Fu, Lei Yin, Yongjie Zhang, Qian Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.203832 pp 544—556
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jingwen Peng, Xiaodong She, Huan Mei, Hailin Zheng, Meihua Fu, Guanzhao Liang, Qiong Wang, Weida Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.203834 pp 557—571
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Adam Krzystyniak, Malgorzata Wesierska, Gregory Petrazzo, Agnieszka Gadecka, Magdalena Dudkowska, Anna Bielak-Zmijewska, Grazyna Mosieniak, Izabela Figiel, Jakub Wlodarczyk, Ewa Sikora,
https://doi.org/10.18632/aging.203835 pp 572—595
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Anette Arild, Torgil Vangberg, Hanne Nikkels, Stian Lydersen, Ulrik Wisløff, Dorthe Stensvold, Asta K. Håberg,
https://doi.org/10.18632/aging.203843 pp 596—622
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Erin Macdonald-Dunlop, Nele Taba, Lucija Klarić, Azra Frkatović, Rosie Walker, Caroline Hayward, Tõnu Esko, Chris Haley, Krista Fischer, James F. Wilson, Peter K. Joshi,
https://doi.org/10.18632/aging.203847 pp 623—659
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Waylon J. Hastings, Laura Etzel, Christine M. Heim, Jennie G. Noll, Emma J. Rose, Hannah M.C. Schreier, Chad E. Shenk, Xin Tang, Idan Shalev,
https://doi.org/10.18632/aging.203849 pp 660—677
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yun Haeng Lee, Doyoung Choi, Geonhee Jang, Ji Yun Park, Eun Seon Song, Haneur Lee, Myeong Uk Kuk, Junghyun Joo, Soon Kil Ahn, Youngjoo Byun, Joon Tae Park,
https://doi.org/10.18632/aging.203858 pp 678—707
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Agnieszka Żelaźniewicz, Judyta Nowak-Kornicka, Bogusław Pawłowski,
https://doi.org/10.18632/aging.203861 pp 708—727
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Asha Rani, Jolie Barter, Ashok Kumar, Julie A. Stortz, McKenzie Hollen, Dina Nacionales, Lyle L. Moldawer, Philip A. Efron, Thomas C. Foster,
https://doi.org/10.18632/aging.203868 pp 728—746
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xinghua Huang, Huaxiang Wang, Fengfeng Xu, Lizhi Lv, Ruling Wang, Bin Jiang, Tingting Liu, Huanzhang Hu, Yi Jiang,
https://doi.org/10.18632/aging.203809 pp 747—769
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Liu Huang, Shu Peng, Chenyu Sun, Lian Chen, Qian Chu, Sudip Thapa, Vanisha Chummun, Lu Zhang, Peng Zhang, Eric L. Chen, Ce Cheng, Yuan Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.203838 pp 770—779
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jia-Kui Sun, Qian Zhang, Xiao Shen, Jing Zhou, Xiang Wang, Su-Ming Zhou, Xin-Wei Mu,
https://doi.org/10.18632/aging.203839 pp 780—788
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Junwei Kang, Lianghua Huang, Yunliang Tang, Gengfa Chen, Wen Ye, Jun Wang, Zhen Feng,
https://doi.org/10.18632/aging.203840 pp 789—799
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chunyan Li, Yang Zheng, Ying Liu, Guo Hong Jin, Haizhou Pan, Fenghui Yin, Jun Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.203841 pp 800—810
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Deqian Kong, Li Li, Huajun Wang, Ke Li, Guangying Zheng,
https://doi.org/10.18632/aging.203842 pp 811—825
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuzhi Wang, Yunfei Xu, Yi Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.203844 pp 826—844
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kai Hong, Yingjue Zhang, Lingli Yao, Jiabo Zhang, Xianneng Sheng, Yu Guo,
https://doi.org/10.18632/aging.203845 pp 845—868
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zixuan Wu, Xuyan Huang, Minjie Cai, Peidong Huang, Zunhui Guan,
https://doi.org/10.18632/aging.203846 pp 869—891
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yifeng Yuan, Jiangang Sun, Hang Zhou, Shen Wang, Caijian He, Tianpeng Chen, Mouhao Fang, Shaohua Li, Shifa Kang, Xiaosheng Huang, Binbin Tang, Bocheng Liang, Yingdelong Mao, Jianyou Li, Xiaolin Shi, Kang Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.203848 pp 892—906
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhiwen Liang, Ai Huang, Linfang Wang, Jianping Bi, Bohua Kuang, Yong Xiao, Dandan Yu, Ma Hong, Tao Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.203850 pp 907—922
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xin Xue, Jia-Jia Wu, Bei-Bei Huo, Xiang-Xin Xing, Jie Ma, Yu-Lin Li, Mou-Xiong Zheng, Xu-Yun Hua, Jian-Guang Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.203851 pp 923—942
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wei Gu, Le Sun, Jian Wang, Xiaowei Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.203852 pp 943—960
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xinxin Ren, Xiang Wang, Yuanliang Yan, Xi Chen, Yuan Cai, Qiuju Liang, Bi Peng, Zhijie Xu, Qingchun He, Fanhua Kang, Jianbo Li, Wenqin Zhang, Qianhui Hong, Jinwu Peng, Muzhang Xiao,
https://doi.org/10.18632/aging.203853 pp 961—974
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xin Feng, Xiao-Qing Li,
https://doi.org/10.18632/aging.203854 pp 975—988
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Haochen Yu, Yong Fu, Zhenrong Tang, Linshan Jiang, Chi Qu, Han Li, Zhaofu Tan, Dan Shu, Yang Peng, Shengchun Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.203855 pp 989—1013
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiao Yu, Hui Sun, Xingyu Gao, Chang Zhang, Yanan Sun, Huan Wang, Haiying Zhang, Yingai Shi, Xu He,
https://doi.org/10.18632/aging.203857 pp 1014—1032
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ya He, Jingang Li, Lan Shen, Hui Zhou, Wei Fei, Guangliang Zhang, Zhen Li, Fei Wang, Yuetao Wen,
https://doi.org/10.18632/aging.203862 pp 1033—1047
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Review

Xunrui Chen, Wenhui Zhang, Wenyan Yang, Min Zhou, Feng Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.203833 pp 1048—1064
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Corrections

Chenyang Han, Yi Yang, Yongjia Sheng, Jin Wang, Xiaohong Zhou, Wenyan Li, Li Guo, Caiqun Zhang, Qiao Ye,
https://doi.org/10.18632/aging.203864 pp 1065—1066
PDF Full-Text How to Cite
Yu Zhang, Jingjing Xiang, Ni Zhu, Hangping Ge, Xianfu Sheng, Shu Deng, Junfa Chen, Lihong Yu, Yan Zhou, Jianping Shen,
https://doi.org/10.18632/aging.203870 pp 1067
PDF Full-Text How to Cite
Prev Volume 14, Issue 2 Next