Volume 14, Issue 4

28 February, 2022
pp 1592—2015

About the Cover

The cover features Figure 1 "Study design and eligible study participants" from Zheng et al.


Table of Contents

Editorials

Julio Aguado, Ernst J. Wolvetang,
https://doi.org/10.18632/aging.203925 pp 1592—1593
PDF How to Cite
Yi-Long Huang, Zhao-Qing Shen, Ting-Fen Tsai,
https://doi.org/10.18632/aging.203929 pp 1594—1596
PDF How to Cite

Research Papers

Jose-Ramon Blanco, María-Jesús Cobos-Ceballos, Francisco Navarro, Isabel Sanjoaquin, Carlos Armiñanzas, Enrique Bernal, Luis Buzon-Martin, Miguel Viribay, Laura Pérez-Martínez, Simona Espejo-Pérez, Borja Valencia, Jesus Guzman-Aguilar, Juan-Jose Ruiz-Cubillan, Consuelo Alcalde, Fernando Gustavo Gutierrez-Herrero, Julian Olalla, Eva-Maria Andres-Esteban, Bernabe Jurado-Gamez, Javier Ugedo,
https://doi.org/10.18632/aging.203898 pp 1597—1610
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Irina Strazhesko, Olga Tkacheva, Daria Kashtanova, Mikhail Ivanov, Vladislav Kljashtorny, Antonina Esakova, Maria Karnaushkina, Cassandra Guillemette, Amber Hewett, Véronique Legault, Lilit Maytesian, Maria Litvinova, Alan Cohen, Alexey Moskalev,
https://doi.org/10.18632/aging.203915 pp 1611—1626
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on COVID-19 Part 2
Charlotte Van Der Stukken, Tim S. Nawrot, Rossella Alfano, Congrong Wang, Sabine A.S. Langie, Michelle Plusquin, Bram G. Janssen, Dries S. Martens,
https://doi.org/10.18632/aging.203897 pp 1627—1650
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on p53 Part 2
Michela Murdocca, Paola Spitalieri, Angela Cappello, Fiorella Colasuonno, Sandra Moreno, Eleonora Candi, Maria Rosaria D'Apice, Giuseppe Novelli, Federica Sangiuolo,
https://doi.org/10.18632/aging.203910 pp 1651—1664
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Evgeniy Galimov, Artur Yakimovich,
https://doi.org/10.18632/aging.203916 pp 1665—1677
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Suthakar Ganapathy, Jian Liu, Tianqi Yu, Rui Xiong, Qiang Zhang, Alexandros Makriyannis, Changyan Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.203917 pp 1678—1690
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yinan Zheng, Mohamad Habes, Mitzi Gonzales, Raymond Pomponio, Ilya Nasrallah, Sadiya Khan, Douglas E. Vaughan, Christos Davatzikos, Sudha Seshadri, Lenore Launer, Farzaneh Sorond, Sanaz Sedaghat, Derek Wainwright, Andrea Baccarelli, Stephen Sidney, Nick Bryan, Philip Greenland, Donald Lloyd-Jones, Kristine Yaffe, Lifang Hou,
https://doi.org/10.18632/aging.203918 pp 1691—1712
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
M. Donatella Semeraro, Gunter Almer, Wilfried Renner, Hans-Jürgen Gruber, Markus Herrmann,
https://doi.org/10.18632/aging.203922 pp 1713—1728
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wenyun Tan, Gang Wang, Gang Liu, Daofeng You, Mei Wei, Xiaojing Jin, Wei Zhao, Mingqi Zheng,
https://doi.org/10.18632/aging.203896 pp 1729—1742
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuxi Ding, Xiaoling Liu, Yue Yuan, Yunjian Sheng, Decheng Li, Suvash Chandra Ojha, Changfeng Sun, Cunliang Deng,
https://doi.org/10.18632/aging.203900 pp 1743—1766
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Biomarkers
Guo Bo, Yijie Liu, Wen Li, Lumin Wang, Lingyu Zhao, Dongdong Tong, Lei Ni, Liying Liu, Yannan Qin, Wenjing Wang, Chen Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.203901 pp 1767—1781
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Guoqing Liu, Qiang Zhu, Hao Wang, Jianfeng Zhou, Bin Jiang,
https://doi.org/10.18632/aging.203902 pp 1782—1796
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Duo Li, Rui Wang, Na Wu, Yongqiang Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.203903 pp 1797—1811
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hongwen Cao, Dan Wang, Renjie Gao, Yigeng Feng, Lei Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.203904 pp 1812—1821
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhijie Xu, Yuan Cai, Wei Liu, Fanhua Kang, Qingchun He, Qianhui Hong, Wenqin Zhang, Jianbo Li, Yuanliang Yan, Jinwu Peng,
https://doi.org/10.18632/aging.203905 pp 1822—1835
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Caihong Zhang, Yonglin Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.203906 pp 1836—1847
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hui Li, Zhen Guo, Jun Chen, Zhishan Du, Han Lu, Zhenhua Wang, Jianxin Xi, Yang Bai,
https://doi.org/10.18632/aging.203907 pp 1848—1864
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Daofeng You, Qiuge Qiao, Katsushige Ono, Mei Wei, Wenyun Tan, Cuihua Wang, Yangong Liu, Gang Liu, Mingqi Zheng,
https://doi.org/10.18632/aging.203908 pp 1865—1878
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jianhua Jiao, Dian Jiao, Fa Yang, Jingliang Zhang, Yu Li, Donghui Han, Keying Zhang, Yingmei Wang, Rui Zhang, An-Gang Yang, Anhui Wang, Weihong Wen, Weijun Qin,
https://doi.org/10.18632/aging.203909 pp 1879—1890
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ling Zuo, Yi Zhu, Jinli Han, Hongwei Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.203911 pp 1891—1909
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Juanni Li, Zhijie Xu, Lei Zhou, Kuan Hu,
https://doi.org/10.18632/aging.203912 pp 1910—1931
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Rui Han, Wenjie Zhao, Xu Gu, Xue Gao, Yong-Guang Yang, Xiaoling Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.203913 pp 1932—1940
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Han Yin, Zhuangzhuang Miao, Lu Wang, Beibei Su, Chaofan Liu, Yu Jin, Bili Wu, Hu Han, Xianglin Yuan,
https://doi.org/10.18632/aging.203914 pp 1941—1958
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shitong Lin, Ting Peng, Yifan Meng, Canhui Cao, Peipei Gao, Ping Wu, Wenhua Zhi, Ye Wei, Tian Chu, Binghan Liu, Juncheng Wei, Xiaoyuan Huang, Wencheng Ding, Cai Cheng,
https://doi.org/10.18632/aging.203919 pp 1959—1982
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lang Jia, Yun Zhang, Feng Pu, Chong Yang, Shula Yang, Jinze Yu, Zihan Xu, Hongji Yang, Yu Zhou, Shikai Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.203921 pp 1983—2003
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zheng Liu, Shuyao Xiang, Xingchen Guo, Jinghuan Zhou, Lixin Liao, Jiaxin Kou, Jun Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.203643 pp 2004—2013
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Correction

André Fonseca, Sara Ventura Ramalhete, André Mestre, Ricardo Pires das Neves, Ana Marreiros, Pedro Castelo-Branco, Vânia Palma Roberto,
https://doi.org/10.18632/aging.203866 pp 2014—2015
PDF Full-Text How to Cite
Prev Volume 14, Issue 4 Next