Volume 14, Issue 12

30 June, 2022
pp 4929—5291

About the Cover

The cover features Figure 4 " Chromatin state definition and transitions between states with age" from Hillje et al.


Explore This Issue

Editorials

Wei-Sheng Lin, Pei-Yu Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.204138 pp 4929—4930
PDF How to Cite
Faisal J. Alibhai, Ren-Ke Li,
https://doi.org/10.18632/aging.204142 pp 4931—4932
PDF How to Cite
Joshua L. Dunaief,
https://doi.org/10.18632/aging.204143 pp 4933—4934
PDF How to Cite

Research Papers

Fedor Galkin, Kirill Kochetov, Michelle Keller, Alex Zhavoronkov, Nancy Etcoff,
https://doi.org/10.18632/aging.204061 pp 4935—4958
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Roman Hillje, Lucilla Luzi, Stefano Amatori, Giuseppe Persico, Francesca Casciaro, Martina Rusin, Mirco Fanelli, Piergiuseppe Pelicci, Marco Giorgio,
https://doi.org/10.18632/aging.204107 pp 4959—4975
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Christine M. Embury, Grace H. Lord, Andjela T. Drincic, Cyrus V. Desouza, Tony W. Wilson,
https://doi.org/10.18632/aging.204129 pp 4976—4989
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Suji Lim, Yan Liu, Byung-Ho Rhie, Chun Kim, Hong-Yeoul Ryu, Seong Hoon Ahn,
https://doi.org/10.18632/aging.204146 pp 4990—5012
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Mingzhu Li, Zheng Li, Xiande Ma, Shengbo Jin, Yang Cao, Xuebing Wang, Jian Zhao, Jianbo Wang, Xin Wang, Jian Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.203794 pp 5013—5022
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Haixiao Wu, Guijun Xu, Zhijun Li, Yao Xu, Yile Lin, Vladimir P. Chekhonin, Karl Peltzer, Jun Wang, Shu Li, Huiyang Li, Jin Zhang, Yuan Xue, Wenjuan Ma, Xin Wang, Chao Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.203978 pp 5023—5033
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Guanghao Li, Xiaoxuan Wang, Yongheng Liu, Huikai Li, Han Mu, Yanting Zhang, Qiang Li,
https://doi.org/10.18632/aging.204124 pp 5034—5058
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Mei-Jia Shen, Shen-Tao Yan, Xiao-Yan Zhang, Wen Li, Xu Chen, Xiao-Xiao Zheng, Guo-Qiang Zhang, Li-Chao Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.204125 pp 5059—5074
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yong Zhou, Zhiming Xu, Shengli Li,
https://doi.org/10.18632/aging.204126 pp 5075—5085
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lei Tian, Yong Wang, Ruiyan Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.204130 pp 5086—5096
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yi-Sheng Liu, Yu-Chun Chang, Wei-Wen Kuo, Ming-Cheng Chen, Tso-Fu Wang, Tung-Sheng Chen, Yueh-Min Lin, Chi-Cheng Li, Po-Hsiang Liao, Chih-Yang Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.204131 pp 5097—5115
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shun-Fa Yang, Yu-Chen Su, Chen-Chee Lim, Jing-Yang Huang, Sheng-Min Hsu, Li-Wha Wu, Yi-Sheng Chang, Jia-Horung Hung,
https://doi.org/10.18632/aging.204133 pp 5116—5130
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lichao Cao, Ying Ba, Jin Yang, Hezi Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.204134 pp 5131—5152
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Haifeng Ying, Yinchun Jin, Yuanbiao Guo, Qiong Li, Ming Ruan, Wenhua Zhu, Chen Yang, Qinyu Li, Lan Zheng,
https://doi.org/10.18632/aging.204135 pp 5153—5162
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chih-Chien Wang, Jen-Jie Weng, Hsiang-Cheng Chen, Meng-Chang Lee, Pi-Shao Ko, Sui-Lung Su,
https://doi.org/10.18632/aging.204136 pp 5163—5176
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiamin Hu, Fuyun Ma, Zhongliang Cheng, Suyou Zeng, Ruling Shen, Xuan Li, Junqi Hu, Zhigang Jin, Jinping Cheng,
https://doi.org/10.18632/aging.204140 pp 5177—5194
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qi Zhao, Shuping Gao, Xin Chen, Xiyan Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.204141 pp 5195—5210
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xi Chen, Xiulin Jiang, Heping Wang, Chunyan Wang, Chenyang Wang, Chenglong Pan, Fan Zhou, Jintao Tian, Xiaoqun Niu, Zhi Nie, Wei Chen, Xiaobin Huang, Jun Pu, Chen Li,
https://doi.org/10.18632/aging.204144 pp 5211—5222
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yanhua Zhou, Qiulu Zhong, Dongning Huang, Li Qin, Jian Huang, Chunhui Wang, Binglin Chen, Menghua Chen, Yihe Li, Wenqi Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.204148 pp 5223—5232
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jielin Rong, Hui Wang, Yi Yao, Zhengyuan Wu, Leilei Chen, Chaojie Jin, Zhaoyang Shi, Cheng Wu, Xueqing Hu,
https://doi.org/10.18632/aging.204151 pp 5233—5249
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tsung-Ming Chen, Chih-Ming Huang, Ming-Shou Hsieh, Chun-Shu Lin, Wei-Hwa Lee, Chi-Tai Yeh, Shao-Cheng Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.204154 pp 5250—5270
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Rongfeng Shi, Hui Zhao, Suming Zhao, Hongxin Yuan,
https://doi.org/10.18632/aging.204155 pp 5271—5291
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Prev Volume 14, Issue 12 Next