Volume 13, Issue 19

15 October, 2021
pp 22625—23434

About the Cover

The cover features Figure 6 " Green tea catechins enhance the fitness and lifespan of Caenorhabditis elegans by complex I inhibition“ from Tian et al.


Explore This Issue

Editorials

Danila Coradini,
https://doi.org/10.18632/aging.203621 pp 22625—22626
PDF How to Cite
Alan Wells, Colin Beckwitt, Juan Luis Gomez Marti,
https://doi.org/10.18632/aging.203631 pp 22627—22628
PDF How to Cite

Priority Research Paper

Jing Tian, Caroline Geiss, Kim Zarse, Corina T. Madreiter-Sokolowski, Michael Ristow,
https://doi.org/10.18632/aging.203597 pp 22629—22648
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Research Papers

Jung Nam An, Hyoseon Kim, Eun Nim Kim, Ara Cho, Yeongeun Cho, Young Wook Choi, Jin Hyuk Kim, Seung Hee Yang, Bum Soon Choi, Chun Soo Lim, Yon Su Kim, Kwang Pyo Kim, Jung Pyo Lee,
https://doi.org/10.18632/aging.203580 pp 22649—22665
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ted Kheng Siang Ng, Christina Coughlan, Patricia C. Heyn, Alex Tagawa, James J. Carollo, Ee Heok Kua, Rathi Mahendran,
https://doi.org/10.18632/aging.203598 pp 22666—22689
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Esmeralda Castelblanco, Maria R. Sarrias, Àngels Betriu, Berta Soldevila, Maria Barranco-Altirriba, Josep Franch-Nadal, Jose M. Valdivielso, Marcelino Bermudez-Lopez, Per-Henrik Groop, Elvira Fernández, Núria Alonso, Didac Mauricio,
https://doi.org/10.18632/aging.203615 pp 22690—22709
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Gustavo Satoru Kajitani, Lear Brace, Jose Humberto Trevino-Villarreal, Kaspar Trocha, Michael Robert MacArthur, Sarah Vose, Dorathy Vargas, Roderick Bronson, Sarah Jayne Mitchell, Carlos Frederico Martins Menck, James Robert Mitchell,
https://doi.org/10.18632/aging.203617 pp 22710—22731
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Marco Gelpi, Flora Mikaeloff, Andreas D. Knudsen, Rui Benfeitas, Shuba Krishnan, Sara Svenssson Akusjärvi, Julie Høgh, Daniel D. Murray, Henrik Ullum, Ujjwal Neogi, Susanne D. Nielsen,
https://doi.org/10.18632/aging.203622 pp 22732—22751
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Emily M. Bertucci, Marilyn W. Mason, Olin E. Rhodes, Benjamin B. Parrott,
https://doi.org/10.18632/aging.203624 pp 22752—22771
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lesley R. de Armas, Suresh Pallikkuth, Li Pan, Stefano Rinaldi, Rajendra Pahwa, Savita Pahwa,
https://doi.org/10.18632/aging.203625 pp 22772—22791
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiangxia Zeng, Jinlun Hu, Mei Yan, Chunming Xie, Weigan Xu, Qiaohua Hu, Jinxia Feng, Zi Cong Gu, Yue Fu,
https://doi.org/10.18632/aging.203570 pp 22792—22801
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhili Zeng, Xiao Jiang, Zhibin Pan, Ruisheng Zhou, Zhuangteng Lin, Ying Tang, Ying Cui, Enxin Zhang, Zebiao Cao,
https://doi.org/10.18632/aging.203574 pp 22802—22829
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xuhui Fan, Haotian Fu, Ni Xie, Hangcheng Guo, Tiantian Fu, Yunfeng Shan,
https://doi.org/10.18632/aging.203575 pp 22830—22842
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Mengru Liu, Peng Yang, Dongliang Fu, Tong Gao, Xinyi Deng, Mingjing Shao, Jiangquan Liao, Hong Jiang, Xianlun Li,
https://doi.org/10.18632/aging.203578 pp 22843—22855
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jun Li, Fa-Hu Liu, Jing Guo, Ya-Fen Yu, Chun-Qing Li,
https://doi.org/10.18632/aging.203579 pp 22856—22866
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Naimeng Liu, Xinhui Wang, Hao Wu, Xiaye Lv, Haoqun Xie, Zhen Guo, Jing Wang, Gaojing Dou, Chenxi Zhang, Mindan Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.203581 pp 22867—22882
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhuoran Liang, Ruolan Pan, Xia Meng, Jinxing Su, Yong Guo, Gang Wei, Zhi Zhang, Kan He,
https://doi.org/10.18632/aging.203582 pp 22883—22897
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Haiming Cao, Zi Wan, Fei Wang, Ziyin Liu, Xiaofeng Li, Jianquan Hou,
https://doi.org/10.18632/aging.203583 pp 22898—22911
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuan Tian, Yumei Wei, Hongmei Liu, Heli Shang, Yuedong Xu, Tong Wu, Wei Liu, Alan Huang, Qi Dang, Yuping Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.203584 pp 22912—22933
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zihong Liang, Yanbo Jia, Lizhen Zhao, Runxiu Zhu, Xuemei He, Bagen Tong, Fan Yang, Lixia Hao, Pengfei Cui, Jun Yuan,
https://doi.org/10.18632/aging.203586 pp 22934—22946
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zizheng Wu, Qingpei Guan, Xue Han, Xianming Liu, Lanfang Li, Lihua Qiu, Zhengzi Qian, Shiyong Zhou, Xianhuo Wang, Huilai Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.203587 pp 22947—22962
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Guihua Jin, Qingqing Ruan, Fugen Shangguan, Linhua Lan,
https://doi.org/10.18632/aging.203589 pp 22963—22984
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yilei Li, Xiaoli Sun, Yun Bai, Yunyan Ji, Huawei Ren, Xiuju Yu, Yi Yan, Xiaoyan He, Yanjun Dong, Liping Zhang, Xiaomao Luo, Haidong Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.203590 pp 22985—23003
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jiacai Dong, Rui Xia, Zhonggui Zhang, Cheng Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.203592 pp 23004—23019
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hao Wu, Jinrui Zhang, Yi Bai, Sai Zhang, Zhixin Zhang, Wen Tong, Pinsheng Han, Bing Fu, Yamin Zhang, Zhongyang Shen,
https://doi.org/10.18632/aging.203593 pp 23020—23035
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuchao Fan, Xiao Liang, Deshui Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.203594 pp 23036—23071
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hong Li, Lili Liu, Tianyi Huang, Ming Jin, Zhen Zheng, Hui Zhang, Meng Ye, Kaitai Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.203599 pp 23072—23095
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hongwen Cao, Dan Wang, Peng Sun, Lei Chen, Yigeng Feng, Renjie Gao,
https://doi.org/10.18632/aging.203602 pp 23096—23107
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Baiqing He, Jian Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.203604 pp 23108—23118
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Saisai Wei, Wenhao Guo, Yu Qian, Jie Xiang, Kangli Liu, Xiang-Jing Gao, Xiangwei Gao, Yicheng Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.203606 pp 23119—23132
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chao-Jin Xu, Mei-Qi Li, Li-Zhao, Wei-Guang Chen, Jun-Ling Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.203607 pp 23133—23148
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaobo Zheng, Li Feng, Yunfan Yin, Chune Yu, Xiujing He, Jiao Zhu, Ming Zhang, Jing Yu, Mingqing Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.203608 pp 23149—23168
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shoukai Zong, Wei Dai, Xiangting Guo, Kai Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.203609 pp 23169—23181
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yan-Kun Shen, Qian-Min Ge, Yi-Cong Pan, Hui-Ye Shu, Li-Juan Zhang, Qiu-Yu Li, Rong-Bin Liang, Yi Shao, Yao Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.203610 pp 23182—23192
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Weiwei Zhang, Wusan Wang, Chaozhuang Shen, Xiaohu Wang, Zhichen Pu, Qin Yin,
https://doi.org/10.18632/aging.203611 pp 23193—23209
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qianxia Tan, Huining Liu, Jie Xu, Yanqun Mo, Furong Dai,
https://doi.org/10.18632/aging.203613 pp 23210—23232
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yifeng Yan, Liang Ren, Yan Liu, Liang Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.203614 pp 23233—23244
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Peng Gao, Guanghui Ren,
https://doi.org/10.18632/aging.203616 pp 23245—23261
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yi Yang, Xiaodong Gu, Zhenyang Li, Chuang Zheng, Zihao Wang, Minwei Zhou, Zongyou Chen, Mengzhen Li, Dongbing Li, Jianbin Xiang,
https://doi.org/10.18632/aging.203618 pp 23262—23283
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Weihang Li, Yingjing Zhao, Dong Wang, Ziyi Ding, Chengfei Li, Bo Wang, Xiong Xue, Jun Ma, Yajun Deng, Quancheng Liu, Guohua Zhang, Ying Zhang, Kai Wang, Bin Yuan,
https://doi.org/10.18632/aging.203619 pp 23284—23307
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hewei Zhang, Lijun Kong, Yan Zhang, Cheng Wang, Linxiao Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.203623 pp 23308—23327
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhen Yang, Mao-Lin Wei, Xiao-Ying Dong,
https://doi.org/10.18632/aging.203626 pp 23328—23337
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Menghan Xu, Jin Yang, Jiayue Sun, Xuemei Xing, Zheng Liu, Tao Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.203627 pp 23338—23347
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hsin-Yu Liu, Li-Ning Peng, Wei-Ju Lee, Ming-Yueh Chou, Chih-Kuang Liang, Fei-Yuan Hsiao, Ming-Hsien Lin, Liang-Kung Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.203629 pp 23348—23360
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jianmin Liu, Ming Chen, Longyang Ma, Xingbo Dang, Gongliang Du,
https://doi.org/10.18632/aging.203630 pp 23361—23375
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yangyang Liu, Lu Liang, Liang Ji, Fuquan Zhang, Donglai Chen, Shanzhou Duan, Hao Shen, Yao Liang, Yongbing Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.203632 pp 23376—23392
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ruisong Ding, Xingyou Hu, Wen Hu, Zhenzhen Du, Panpan Huang, Mengyang Wang, Jiaoyue Sheng, Yanchao Ma, Ailing Wang, Xiying Luan, Menghua Dong, Qizhi Cao, Yanfen Zou, Tao Hu,
https://doi.org/10.18632/aging.203633 pp 23393—23406
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Theory Article

Dennis Mangan,
https://doi.org/10.18632/aging.203612 pp 23407—23415
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Review

Rocio I.R. Macias, Maria J. Monte, Maria A. Serrano, Jesús M. González-Santiago, Isabel Martín-Arribas, André L. Simão, Rui E. Castro, Javier González-Gallego, José L. Mauriz, Jose J.G. Marin,
https://doi.org/10.18632/aging.203620 pp 23416—23434
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Cancer Therapeutics