Volume 12, Issue 13

15 July, 2020
pp 12432—13844

About the Cover

The cover features Figure 1 "A healthspan pathway map for humans, including the list of pathways/clusters with their labels as assigned by AutoAnnotate and their size (number of genes)“ from Möller et al.


Explore This Issue

Priority Research Papers

Xintian Liu, Xuan Zheng, Bo Liu, Mingxiang Wu, Zhenlu Zhang, Gangcheng Zhang, Xi Su,
https://doi.org/10.18632/aging.103417 pp 12432—12440
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on COVID-19 Part 2
Franny Jongbloed, Ron W.F. de Bruin, Harry Van Steeg, Piet Beekhof, Paul Wackers, Dennis A. Hesselink, Jan H.J. Hoeijmakers, Martijn E.T. Dollé, Jan N.M. IJzermans,
https://doi.org/10.18632/aging.103619 pp 12441—12467
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Research Papers

Meiping Yu, Zhenghao Ye, Yu Chen, Tingting Qin, Jiguang Kou, De’an Tian, Fang Xiao,
https://doi.org/10.18632/aging.103525 pp 12468—12478
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on COVID-19 Part 2
Jing Fan, Kaihui Hu, Xueqin Li, Ying Jiang, Xiang Zhou, Xin Gou, Xinyuan Li,
https://doi.org/10.18632/aging.103533 pp 12479—12492
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on COVID-19 Part 2
Xiaoyu Fang, Shen Li, Hao Yu, Penghao Wang, Yao Zhang, Zheng Chen, Yang Li, Liqing Cheng, Wenbin Li, Hong Jia, Xiangyu Ma,
https://doi.org/10.18632/aging.103579 pp 12493—12503
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on COVID-19 Part 2
Shan Gao, Fang Jiang, Wei Jin, Yuan Shi, Leilei Yang, Yanqiong Xia, Linyan Jia, Bo Wang, Han Lin, Yin Cai, Zhengyuan Xia, Jian Peng,
https://doi.org/10.18632/aging.103631 pp 12504—12516
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on COVID-19 Part 2
Daniel J. Wilkinson, Giovanny Rodriguez-Blanco, Warwick B. Dunn, Bethan E. Phillips, John P. Williams, Paul L. Greenhaff, Kenneth Smith, Iain J. Gallagher, Philip J. Atherton,
https://doi.org/10.18632/aging.103513 pp 12517—12533
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Steffen Möller, Nadine Saul, Alan A. Cohen, Rüdiger Köhling, Sina Sender, Hugo Murua Escobar, Christian Junghanss, Francesca Cirulli, Alessandra Berry, Peter Antal, Priit Adler, Jaak Vilo, Michele Boiani, Ludger Jansen, Dirk Repsilber, Hans Jörgen Grabe, Stephan Struckmann, Israel Barrantes, Mohamed Hamed, Brecht Wouters, Liliane Schoofs, Walter Luyten, Georg Fuellen,
https://doi.org/10.18632/aging.103514 pp 12534—12581
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yasra Arif, Rachel K. Spooner, Alex I. Wiesman, Christine M. Embury, Amy L. Proskovec, Tony W. Wilson,
https://doi.org/10.18632/aging.103515 pp 12582—12597
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Federica Maria Spitale, Nunzio Vicario, Michelino Di Rosa, Daniele Tibullo, Michele Vecchio, Rosario Gulino, Rosalba Parenti,
https://doi.org/10.18632/aging.103561 pp 12598—12608
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Nicola Alessio, Mustafa B. Acar, Ibrahim H. Demirsoy, Tiziana Squillaro, Dario Siniscalco, Giovanni Di Bernardo, Gianfranco Peluso, Servet Özcan, Umberto Galderisi,
https://doi.org/10.18632/aging.103606 pp 12609—12621
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Konstantinos Poulakis, Daniel Ferreira, Joana B. Pereira, Örjan Smedby, Prashanthi Vemuri, Eric Westman,
https://doi.org/10.18632/aging.103623 pp 12622—12647
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ramy K. A. Sayed, Doaa M. Mokhtar, Marisol Fernández-Ortiz, José Fernández-Martínez, Paula Aranda-Martínez, Germaine Escames, Darío Acuña-Castroviejo,
https://doi.org/10.18632/aging.103654 pp 12648—12668
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hesheng Ou, Hongli Teng, Yuwang Qin, Xuelan Luo, Peng Yang, Wenyu Zhang, Wei Chen, Dongning Lv, Huamin Tang,
https://doi.org/10.18632/aging.102792 pp 12669—12683
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Huyu Lin, Bin You, Xiandong Lin, Xiaohu Wang, Dongsheng Zhou, Zhiqun Chen, Yuanxiang Chen, Ren Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103077 pp 12684—12702
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wuzhen Chen, Pu Cheng, Jingxin Jiang, Yunqing Ren, Dang Wu, Dan Xue,
https://doi.org/10.18632/aging.103115 pp 12703—12725
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bingjie Cai, Min Li, Yunpeng Zheng, Yakun Yin, Fangcao Jin, Xuyang Li, Juan Dong, Xiaoyan Jiao, Xiaojun Liu, Kun Zhang, Dongqin Li, Junmin Wang, Guangwen Yin,
https://doi.org/10.18632/aging.103165 pp 12726—12739
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shouqin Zhang, Yingjie Yin, Congye Li, Yi Zhao, Qixing Wang, Xiangyu Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.103173 pp 12740—12749
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hao Yang, Cheng Chen, Hao Chen, Xiaojun Duan, Juan Li, Yi Zhou, Weinan Zeng, Liu Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.103177 pp 12750—12770
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ning Wang, Yaodong Jiang, Shidong Lv, Haoran Wen, Dehua Wu, Qiang Wei, Qiang Dang,
https://doi.org/10.18632/aging.103188 pp 12771—12782
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Huan Ren, Jian-Quan Luo, Yong-Chao Gao, Man-Yun Chen, Xiao-Ping Chen, Hong-Hao Zhou, Ying Jiang, Wei Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.103213 pp 12783—12798
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiangyu Chu, Tao Yu, Xiaojian Huang, Yang Xi, Bowei Ni, Rui Zhang, Hongbo You,
https://doi.org/10.18632/aging.103222 pp 12799—12811
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hong-Kun Wu, Chang Liu, Xin-Xing Li, Wei Ji, Chen-De Xin, Zhi-Qian Hu, Lin Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.103246 pp 12812—12840
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Peng Zhang, Xiaomei Song, Qirong Dong, Long Zhou, Lei Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103266 pp 12841—12849
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hui Fang, Kun Yang, Ping Tang, Na Zhao, Rui Ma, Xin Luo, Qi Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.103304 pp 12850—12868
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yu Wang, Yuejia Song, Yuxin Pang, Zihan Yu, Wei Hua, Yunhe Gu, Jiping Qi, He Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.103343 pp 12869—12895
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhongjing Zhang, Wanqing Weng, Weiguo Huang, Boda Wu, Yi Zhou, Jie Zhang, Tuo Deng, Wen Ye, Jiecheng Zhang, Jianyang Ao, Qiyu Zhang, Keqing Shi,
https://doi.org/10.18632/aging.103350 pp 12896—12920
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chunhua Wu, Ruohua Chen, Lian Xu, Yumei Chen, Yining Wang, Gan Huang, Jianjun Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.103352 pp 12921—12929
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wenqin Guo, Xiehui Chen, Yunling Hao, Qiang Liu, Changnong Peng, Lingyue Zhao, Zongming Feng, Xiaoqing Wang, Huanjun Ruan, Lang Li,
https://doi.org/10.18632/aging.103359 pp 12930—12942
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hui Dong, Zhuanzhuan Qiang, Dongdong Chai, Jiali Peng, Yangyang Xia, Rong Hu, Hong Jiang,
https://doi.org/10.18632/aging.103378 pp 12943—12959
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dan He, Feng Zhao, Han Jiang, Yue Kang, Yang Song, Xuewen Lin, Ping Shi, Tao Zhang, Xining Pang,
https://doi.org/10.18632/aging.103384 pp 12960—12986
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hao Wang, Yuan Zhou, Zhongnan Yin, Li Chen, Ling Jin, Qinghua Cui, Lixiang Xue,
https://doi.org/10.18632/aging.103385 pp 12987—13004
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xue Liang, Lijun Wang, Manman Wang, Zhaohong Liu, Xing Liu, Baoshuai Zhang, Enzhao Liu, Guangping Li,
https://doi.org/10.18632/aging.103387 pp 13005—13022
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hui-Yu Lin, Chia-Hao Kuei, Hsun-Hua Lee, Che-Hsuan Lin, Jing-Quan Zheng, Hui-Wen Chiu, Chi-Long Chen, Yuan-Feng Lin,
https://doi.org/10.18632/aging.103390 pp 13023—13037
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xu Pei, Shi-Wei Chen, Xiang Long, Shu-Qiang Zhu, Bai-Quan Qiu, Kun Lin, Feng Lu, Jian-Jun Xu, Peng-Fei Zhang, Yong-Bing Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.103392 pp 13038—13058
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yizhou Yao, Xuchao Wang, Diyuan Zhou, Hao Li, Huan Qian, Jiawen Zhang, Linhua Jiang, Bin Wang, Qi Lin, Xinguo Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.103393 pp 13059—13075
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Cancer Therapeutics
Yu-Lan Zhou, Wei-Peng Wu, Jie Cheng, Li-Li Liang, Jin-Ming Cen, Can Chen, Xinguang Liu, Xing-Dong Xiong,
https://doi.org/10.18632/aging.103398 pp 13076—13089
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ying Yang, Shili Liu, Yihua Wang, Zhibin Wang, Wenyu Ding, Xiaoyuan Sun, Kunlun He, Qiang Feng, Xiandang Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.103399 pp 13090—13114
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Muhong Guo, Ge Ma, Xiaolan Zhang, Weiwei Tang, Junfeng Shi, Qian Wang, Ye Cheng, Bin Zhang, Jin Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.103400 pp 13115—13127
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yan Diao, Junhui Nie, Peizhu Tan, Yuchen Zhao, Tingting Zhao, Jiajie Tu, Heng Ji, Yuwei Cao, Zhaojing Wu, Huan Liang, Hui Huang, Yanze Li, Xu Gao, Lingyun Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.103401 pp 13128—13146
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhen Li, Wenjing Zhang, Chunlin Li, Mengyue Wang, Songjian Wang, Renji Chen, Xu Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.103402 pp 13147—13159
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fei Liao, Xufeng Guo, Xiaohong Lu, Weiguo Dong,
https://doi.org/10.18632/aging.103406 pp 13160—13171
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tingting Chen, Zhangxiang Zhao, Bo Chen, Yuquan Wang, Fan Yang, Chengyu Wang, Qi Dong, Yaoyao Liu, Haihai Liang, Wenyuan Zhao, Lishuang Qi, Yan Xu, Yunyan Gu,
https://doi.org/10.18632/aging.103407 pp 13172—13186
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhi-Gang Mei, Ya-Guang Huang, Zhi-Tao Feng, Ya-Nan Luo, Song-Bai Yang, Li-Peng Du, Kang Jiang, Xiao-Lu Liu, Xian-Yun Fu, Yi-Hui Deng, Hua-Jun Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.103420 pp 13187—13205
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fangming Li, Chuqiao Li, Xiaoqiang Li, Yudi Li, Yulan Zhong, Li Ling,
https://doi.org/10.18632/aging.103424 pp 13206—13219
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jia-Ru Wei, Jun Dong, Lei Li,
https://doi.org/10.18632/aging.103429 pp 13220—13233
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chuan Chen, Cong Ling, Jin Gong, Chao Li, Liying Zhang, Shuangqi Gao, Zhangyu Li, Tengchao Huang, Hui Wang, Ying Guo,
https://doi.org/10.18632/aging.103431 pp 13234—13254
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Juanyi Shi, Cheng Liu, Changhao Chen, Kaixuan Guo, Zhuang Tang, Yuming Luo, Luping Chen, Yinjie Su, Kewei Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.103432 pp 13255—13280
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tianshui Sun, Fangfang Bi, Zhuonan Liu, Qing Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.103433 pp 13281—13296
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Donge Tang, Xiaohui Liu, Kezhi Chen, Zhipeng Li, Yong Dai, Jiake Xu, Huan-Tian Zhang, Xuejuan Gao, Langxia Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.103434 pp 13297—13317
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Baoai Han, He Zhang, Yuying Zhu, Xingxing Han, Zhiyong Wang, Zicong Gao, Yue Yuan, Ruinan Tian, Fei Zhang, Ruifang Niu,
https://doi.org/10.18632/aging.103437 pp 13318—13337
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Peng Zhou, Wei Xie, Hua-Lin Huang, Rong-Qi Huang, Chao Tian, Hong-Bo Zhu, Ying-Huan Dai, Zhi-Yuan Li,
https://doi.org/10.18632/aging.103438 pp 13338—13353
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ying Zhang, Cong Liu, Jun Gao, Siqi Shao, Yingying Cui, Songlou Yin, Bin Pan,
https://doi.org/10.18632/aging.103439 pp 13354—13364
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xueyou Zhang, Panpan Ye, Haitao Huang, Baohong Wang, Fengqin Dong, Qi Ling,
https://doi.org/10.18632/aging.103442 pp 13365—13387
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jinyu Zheng, Jian-liang Zhu, Yufeng Zhang, Hao Zhang, Yu Yang, De-Rong Tang, Jian Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.103443 pp 13388—13399
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhaohui Liu, Yan Li, Lili Yu, Yulin Chang, Jingui Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.103444 pp 13400—13421
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lu Wan, Qing Zhang, Hongbin Luo, Zhendong Xu, Sheng Huang, Fumin Yang, Yi Liu, Yacoubou Abdoul Razak Mahaman, Dan Ke, Qun Wang, Rong Liu, Jian-Zhi Wang, Xiji Shu, Xiaochuan Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103445 pp 13422—13436
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xing-Sheng Shu, Huazhang Zhu, Xiaoyan Huang, Yangfan Yang, Dandan Wang, Yiling Zhang, Weizhen Zhang, Ying Ying,
https://doi.org/10.18632/aging.103446 pp 13437—13462
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhongjie Liu, Shiyuan Xu, Zhonghua Ji, Huali Xu, Wei Zhao, Zhengyuan Xia, Rui Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.103447 pp 13463—13476
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jiangying Ru, Lieping Guo, Yinjun Ji, Yunfei Niu,
https://doi.org/10.18632/aging.103448 pp 13477—13487
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Weifeng Xu, Beibei Chen, Dianshan Ke, Xiaobing Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.103451 pp 13488—13501
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qiujing Zhang, Jia Wang, Menghan Liu, Qingqing Zhu, Qiang Li, Chao Xie, Congcong Han, Yali Wang, Min Gao, Jie Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.103454 pp 13502—13517
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Linlin Han, Yilin Tang, Xiaochen Bai, Xiaoniu Liang, Yun Fan, Yan Shen, Fang Huang, Jian Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103458 pp 13518—13528
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jing Ma, Mengting Liu, Yaochi Wang, Cong Xin, Hui Zhang, Shirui Chen, Xiaodong Zheng, Xuejun Zhang, Fengli Xiao, Sen Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.103461 pp 13529—13554
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zachery R. Jarrell, M. Ryan Smith, Xin Hu, Michael Orr, Ken H. Liu, Arshed A. Quyyumi, Dean P. Jones, Young-Mi Go,
https://doi.org/10.18632/aging.103462 pp 13555—13570
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ping Ren, Manxiu Ma, Guohua Xie, Zhiwei Wu, Donghui Wu, The Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative,
https://doi.org/10.18632/aging.103463 pp 13571—13582
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Junfei Guo, Zhiqian Wang, Mingming Fu, Jun Di, Junpu Zha, Junchuan Liu, Guolei Zhang, Qingxian Wang, Hua Chen, Peifu Tang, Zhiyong Hou, Yingze Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.103466 pp 13583—13593
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ling Wang, Qian Nie, Meng Gao, Lan Yang, Jia-Wen Xiang, Yuan Xiao, Fang-Yuan Liu, Xiao-Dong Gong, Jia-Ling Fu, Yan Wang, Quan Dong Nguyen, Yizhi Liu, Mugen Liu, David Wan-Cheng Li,
https://doi.org/10.18632/aging.103474 pp 13594—13617
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jiankai Zhong, Haichun Ouyang, Sulin Zheng, Zhongzhou Guo, Yuying Chen, Yuanlin Zhong, Wenhao Zhong, Liuer Zuo, Jianhua Lu,
https://doi.org/10.18632/aging.103481 pp 13618—13632
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Mo Yang, Liang Li, Shichao Chen, Suyi Li, Bo Wang, Changhua Zhang, Youpeng Chen, Liuming Yang, Hongwu Xin, Chun Chen, Xiaojun Xu, Qing Zhang, Yulong He, Jieyu Ye,
https://doi.org/10.18632/aging.103483 pp 13633—13646
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Haiyang Wang, Liping Tan, Xuchen Dong, Liang Liu, Qianqian Jiang, Haoran Li, Jia Shi, Xuejun Yang, Xingliang Dai, Zhiyuan Qian, Jun Dong,
https://doi.org/10.18632/aging.103489 pp 13647—13667
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Linlin Yang, Bowen Wu, Zhaoxing Wu, Ying Xu, Ping Wang, Mengyuan Li, Rongzhen Xu, Yun Liang,
https://doi.org/10.18632/aging.103490 pp 13668—13683
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wang-Rui Liu, Chuan-Yu Li, Wen-Hao Xu, Xiao-Juan Liu, Hai-Dan Tang, Hai-Neng Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.103491 pp 13684—13700
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Manman Zhang, Lele Zhang, Yan Li, Feng Sun, Ya Fang, Ruijia Zhang, Jin Wu, Guanbiao Zhou, Huaidong Song, Liqiong Xue, Bing Han, Cuixia Zheng,
https://doi.org/10.18632/aging.103500 pp 13701—13715
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Maximilian Fischer, Johanna Ruhnau, Juliane Schulze, Daniela Obst, Agnes Flöel, Antje Vogelgesang,
https://doi.org/10.18632/aging.103527 pp 13716—13739
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Amir Hadanny, Malka Daniel-Kotovsky, Gil Suzin, Rahav Boussi-Gross, Merav Catalogna, Kobi Dagan, Yafit Hachmo, Ramzia Abu Hamed, Efrat Sasson, Gregory Fishlev, Erez Lang, Nir Polak, Keren Doenyas, Mony Friedman, Sigal Tal, Yonatan Zemel, Yair Bechor, Shai Efrati,
https://doi.org/10.18632/aging.103571 pp 13740—13761
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kristina Lossow, Johannes F. Kopp, Maria Schwarz, Hannah Finke, Nicola Winkelbeiner, Kostja Renko, Xheni Meçi, Christiane Ott, Wiebke Alker, Julian Hackler, Tilman Grune, Lutz Schomburg, Hajo Haase, Tanja Schwerdtle, Anna P. Kipp,
https://doi.org/10.18632/aging.103572 pp 13762—13790
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Reviews

Sisi Dong, Peipei Liu, Yuhan Luo, Ying Cui, Lilong Song, Yingzhu Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.103511 pp 13791—13802
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on COVID-19 Part 2
Maria Donatella Semeraro, Cassandra Smith, Melanie Kaiser, Itamar Levinger, Gustavo Duque, Hans-Juergen Gruber, Markus Herrmann,
https://doi.org/10.18632/aging.103504 pp 13803—13823
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ricardo Gómez-Oliva, Noelia Geribaldi-Doldán, Samuel Domínguez-García, Livia Carrascal, Cristina Verástegui, Pedro Nunez-Abades, Carmen Castro,
https://doi.org/10.18632/aging.103510 pp 13824—13844
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Prev Volume 12, Issue 13 Next